Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observe_nature

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 10:42 ΠΜ SAST
Mesembryanthemum grossum - Photo (c) douglaseustonbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by douglaseustonbrown
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Mesembryanthemum grossum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xdwavish_manbun

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:50 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Rombic egg eater

Dasypeltis scabra - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dasypeltis scabra, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observe_nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023

Περιγραφή

Middelberg group. Juvenile.

Dasypeltis scabra - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dasypeltis scabra, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:09 ΠΜ SAST
Dasypeltis scabra - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dasypeltis scabra, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmarsh

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:20 ΜΜ SAST
Dispholidus typus typus - Photo (c) ruedi siegenthaler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ruedi siegenthaler
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dispholidus typus ssp. typus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piena

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:47 ΜΜ SAST
Dispholidus typus typus - Photo (c) ruedi siegenthaler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ruedi siegenthaler
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dispholidus typus ssp. typus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzungu4

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:25 ΜΜ SAST
Dispholidus typus typus - Photo (c) ruedi siegenthaler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ruedi siegenthaler
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dispholidus typus ssp. typus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakesvv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023
Dasypeltis scabra - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dasypeltis scabra, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:21 ΠΜ SAST
Dispholidus typus typus - Photo (c) ruedi siegenthaler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ruedi siegenthaler
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dispholidus typus ssp. typus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwijnberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:53 ΠΜ SAST
Lycodonomorphus inornatus - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycodonomorphus inornatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiago_j_gonzalez_carrera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Lycodonomorphus inornatus - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycodonomorphus inornatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason5858

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 08:14 ΜΜ SAST
Lycodonomorphus rufulus - Photo (c) Chad Keates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Keates
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycodonomorphus rufulus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

nmonica748

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 08:17 ΠΜ SAST
Leptotyphlops - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Γένος Leptotyphlops, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holger_heye

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:56 ΜΜ SAST
Amplorhinus multimaculatus - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Amplorhinus multimaculatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja nivea

Παρατηρητής

patches111

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 04:05 ΜΜ SAST
Naja nivea - Photo (c) ehreneksteen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Naja nivea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilyn268

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:16 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Molesnake

Pseudaspis cana - Photo (c) Jacques van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jacques van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Pseudaspis cana, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilyn268

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:16 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Molesnake

Φίδια - Photo (c) Vipul Ramanuj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vipul Ramanuj
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Lycodonomorphus inornatus - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycodonomorphus inornatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kath11

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023

Τόπος

Trompsburg (Google, OSM)
Lycodonomorphus rufulus - Photo (c) Chad Keates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Keates
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycodonomorphus rufulus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja nivea

Παρατηρητής

eltonleroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2010
Naja nivea - Photo (c) ehreneksteen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Naja nivea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:49 ΜΜ SAST
Eulophia cochlearis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Eulophia cochlearis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:53 ΠΜ SAST
Plectranthus fruticosus - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Plectranthus fruticosus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Goggia incognita - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Goggia incognita, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:06 ΜΜ SAST
Goggia incognita - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Goggia incognita, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:05 ΜΜ SAST

Τόπος

Oudtshoorn, WC, ZA (Google, OSM)
Goggia incognita - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Goggia incognita, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_dirsuwei

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 07:54 ΠΜ SAST

Τόπος

Oudtshoorn, WC, ZA (Google, OSM)
Pachydactylus mariquensis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Pachydactylus mariquensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_dirsuwei

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 05:55 ΜΜ SAST

Τόπος

Oudtshoorn, WC, ZA (Google, OSM)
Pachydactylus mariquensis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Pachydactylus mariquensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwevans

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 01:07 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Snake living in a compost heap in an urban setting.

Acontias meleagris - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Acontias meleagris, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_dirsuwei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 10:36 ΠΜ SAST
Apaloderma narina narina - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Apaloderma narina ssp. narina, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinponder2505

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 07:40 ΠΜ SAST
Campephaga flava - Photo (c) Paul Barnard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Campephaga flava, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1338