Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eastford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 09:35 ΠΜ SAST
Dispholidus typus typus - Photo (c) ruedi siegenthaler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ruedi siegenthaler
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dispholidus typus ssp. typus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 04:41 ΜΜ SAST
Bradypodion damaranum - Photo (c) Devi Stuart-Fox and Adnan Moussalli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Bradypodion damaranum, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:22 ΜΜ SAST
Bitis arietans - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Bitis arietans, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 04:41 ΜΜ SAST
Lygodactylus capensis - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Turnbull
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lygodactylus capensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 03:32 ΜΜ SAST

Περιγραφή

DOR

Homoroselaps lacteus - Photo (c) Jacob Dirsuwei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dirsuwei
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Homoroselaps lacteus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 08:17 ΜΜ SAST
Aspidelaps lubricus lubricus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Aspidelaps lubricus ssp. lubricus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 03:29 ΜΜ CAT

Τόπος

Chiredzi, Zimbabwe (Google, OSM)
Pelusios subniger - Photo (c) Nick Schaller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Schaller
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Pelusios subniger, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atractaspis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023

Περιγραφή

Rescue/Removal

Dispholidus typus - Photo (c) Tim Brammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Brammer
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dispholidus typus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willemvzyl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 08:17 ΜΜ SAST
Boaedon mentalis - Photo (c) Courtney Hundermark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Courtney Hundermark
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Boaedon mentalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggsbalmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floris_p_kotzee

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:28 ΜΜ SAST

Τόπος

Saasveld, WC, ZA (Google, OSM)
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

probreviceps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 1996
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 06:03 ΜΜ SAST
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 06:08 ΜΜ SAST
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_van_den_berg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:38 ΜΜ SAST
Boaedon capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Boaedon capensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 09:38 ΜΜ SAST
Afrogecko porphyreus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrogecko porphyreus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_goddard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:00 ΜΜ SAST
Lycodonomorphus rufulus - Photo (c) Chad Keates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Keates
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycodonomorphus rufulus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 10:20 ΠΜ SAST
Causus rhombeatus - Photo (c) Dan Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Lee
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Causus rhombeatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mm2707

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 11:12 ΠΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Afrixalus knysnae - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Afrixalus knysnae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davinmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 06:56 ΜΜ SAST
Lycophidion capense - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Lycophidion capense, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_liepack

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 02:18 ΜΜ IST

Τόπος

Kigoma, Tansania (Google, OSM)
Thelotornis mossambicanus - Photo (c) Celesta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Celesta
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Thelotornis mossambicanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmarvrooyen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 01:00 ΜΜ SAST
Philothamnus occidentalis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Philothamnus occidentalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:37 ΠΜ SAST
Bitis arietans - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Bitis arietans, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinponder2505

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:01 ΜΜ SAST
Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Icthyophaga vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atractaspis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 08:44 ΜΜ SAST
Dasypeltis inornata - Photo (c) Chad Keates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Keates
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Dasypeltis inornata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

readyfreddy123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:45 ΠΜ SAST
Psammophis crucifer - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Psammophis crucifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshkleyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 11:10 ΠΜ SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Philothamnus occidentalis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη dispholidus_typus: Philothamnus occidentalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1578