Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisafernanda16

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 08:32 PM UTC
Pteroglossus castanotis - Photo (c) Carlos Sanchez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Pteroglossus castanotis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelzarate

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Syrigma sibilatrix, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi1885

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:20 AM -05
Turdus fuscater - Photo (c) Thomas Stromberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Turdus fuscater, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calfonso22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM HST
Tersina viridis - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Tersina viridis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicajurado

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 07:36 PM -05
Thraupis episcopus - Photo (c) rgamboa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Thraupis episcopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviddafonseca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 10:37 AM WEST
Milvago chimachima - Photo (c) Guillermo Vasquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Milvago chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 09:29 AM -05
Mimus gilvus - Photo (c) Taran Rampersad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Mimus gilvus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarojrg

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 06:47 AM HST
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulapenamaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 03:40 PM -05
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Syrigma sibilatrix, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_restrepo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 09:22 AM -05

Τόπος

Envigado (Google, OSM)
Phimosus infuscatus - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Phimosus infuscatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkinbl

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Santander, CO (Google, OSM)
Rupicola peruvianus - Photo (c) Luis G Restrepo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Rupicola peruvianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisalfonsolozanogonzalez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 12:54 PM -05
Jacana jacana - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinconaves07

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 09:27 PM EST
Phimosus infuscatus - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Phimosus infuscatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crawfordaj

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:43 AM -05
Pilherodius pileatus - Photo (c) Bruce Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Pilherodius pileatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgelarotta

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 04:14 PM -05
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Syrigma sibilatrix, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgelarotta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 09:48 AM -05
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:32 AM -05
Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairecheredia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 01:53 PM -05
Argiope argentata - Photo (c) Eduardo Dios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

kristal8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 03:56 PM -05
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairecheredia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 10:54 AM -05
Corythalia - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Γένος Corythalia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

mhuysqa_anfibio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 04:11 PM EST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyarias

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 04:46 PM -05

Περιγραφή

Foto tomada por Cindy Arias, integrante del equipo de Ciencia Espora.

Turdus fuscater - Photo (c) Thomas Stromberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Turdus fuscater, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auracristinachaparrorico

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 05:31 PM EST

Τόπος

Iza (Google, OSM)
Argiope argentata - Photo (c) Eduardo Dios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

steven_tamayo

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 02:27 PM EDT
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavargasa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Boyacá, CO (Google, OSM)
Anisognathus igniventris - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Anisognathus igniventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_rios04

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 01:11 PM EST
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithrozo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018
Semiotus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diegocastellanos: Γένος Semiotus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27