Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:08 AM -04
Hymenops perspicillatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Hymenops perspicillatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:14 AM -04
Netta peposaca - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Netta peposaca, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:28 AM -04
Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:39 AM -04
Tachuris rubrigastra - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Tachuris rubrigastra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:42 AM -04
Fulica rufifrons - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Fulica rufifrons, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:26 AM -04
Ciconia maguari - Photo (c) João Vitor Andriola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Ciconia maguari, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:30 AM -04
Anas georgica - Photo (c) crm211b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Anas georgica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:33 AM -04
Dendrocygna viduata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Dendrocygna viduata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nahuel_munoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021

Τόπος

Pueblo Esther (Google, OSM)
Columbina picui - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Columbina picui, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahuel_munoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021

Τόπος

Pueblo Esther (Google, OSM)
Sicalis flaveola - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός Myiopsitta monachus

Παρατηρητής

nahuel_munoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021

Τόπος

Pueblo Esther (Google, OSM)
Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:38 AM -04
Podiceps occipitalis - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Podiceps occipitalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:49 PM -04
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) TVASQUEZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:52 PM -04
Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:09 PM -04
Embernagra platensis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Embernagra platensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 06:14 PM -04
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Syrigma sibilatrix, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 04:24 PM -04
Plegadis chihi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Plegadis chihi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lauraveronicabianchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:52 AM -03
Colaptes melanochloros - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Colaptes melanochloros, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 04:25 PM -04
Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Frank Schulenburg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 11:55 AM -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 01:29 PM -03
Caracara plancus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lauraveronicabianchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:26 PM -03
Saltator aurantiirostris - Photo (c) Euge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Saltator aurantiirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μελανόλαιμος Κύκνος Cygnus melancoryphus

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:05 AM -03
Μελανόλαιμος Κύκνος - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Μελανόλαιμος Κύκνος (Cygnus melancoryphus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:21 AM -03
Troglodytes aedon - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:33 PM -03
Ciconia maguari - Photo (c) João Vitor Andriola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Ciconia maguari, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:50 AM -03
Anas flavirostris - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Anas flavirostris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:53 AM -03
Jacana jacana - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:58 AM -03
Aramus guarauna - Photo (c) Amy Evenstad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:15 AM -03
Fulica rufifrons - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Fulica rufifrons, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:17 AM -03
Fulica armillata - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη diego_caballero: Fulica armillata, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19458