Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:52 PM CST
Hetaerina calverti - Photo (c) upupamartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Hetaerina calverti, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:41 AM CDT
Anaea andria - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Anaea andria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:35 AM CDT
Micrathyria hagenii - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Micrathyria hagenii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:32 PM CDT
Lestes forficula - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Lestes forficula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 12:51 PM CDT

Περιγραφή

Crockett National Forest near Neches Bluffs

Male. This is a new county record and a range extension. Two females and one male seen.

Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:39 PM CDT

Περιγραφή

Martin Dies Jr State Park. Walnut Day Use Area.

One of about a dozen males seen today. No females seen.

Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:57 PM CDT

Περιγραφή

Martin Dies Jr State Park. Walnut Day Use Area.

One of about a dozen males seen today. No females seen.

Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2016 09:05 AM CDT
Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 10:33 AM CDT
Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armanmoreno

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:38 AM CDT
Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 02:50 PM CDT

Περιγραφή

Access by written permission.

Ischnura prognata - Photo (c) Victor W. Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura prognata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:37 PM CDT

Περιγραφή

Ischnura, added a brighter image
Gus Engeling WMA

Ischnura - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Γένος Ischnura, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 07:41 PM CDT

Περιγραφή

Cisthene
Gus Engeling WMA

Cisthene unifascia - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Cisthene unifascia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:56 PM CDT

Περιγραφή

Cook's Slough Nature Park, Uvalde County Texas

Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Libellula vibrans, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:27 AM CDT
Cicindela punctulata - Photo (c) A. Jaszlics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Cicindela punctulata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:10 PM CDT

Περιγραφή

Whiptails
Gus Engeling WMA

Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) rsnyder11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:11 PM CDT
Ischnura demorsa - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Ischnura demorsa, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 12:03 PM CDT
Dythemis velox - Photo (c) Ken Slade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Dythemis velox, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorimalloy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:26 PM CDT
Sceloporus consobrinus - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Sceloporus consobrinus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronthill

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:32 PM UTC

Περιγραφή

2021-TX-6297-SN

Phanogomphus oklahomensis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Phanogomphus oklahomensis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 09:16 AM CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Argia barretti - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Argia barretti, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly Megalagrion adytum

Megalagrion adytum - Photo (c) henicorhina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion adytum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Megalagrion adytum - Photo (c) henicorhina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion adytum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Megalagrion adytum - Photo (c) henicorhina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion adytum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Megalagrion heterogamias - Photo (c) bkwoodworth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion heterogamias, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Megalagrion vagabundum - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion vagabundum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female. Hanakapiai Valley, Kauai, Hawaii

Megalagrion heterogamias - Photo (c) bkwoodworth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion heterogamias, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Megalagrion vagabundum - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion vagabundum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Megalagrion vagabundum - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaterryhibbitts: Megalagrion vagabundum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1846