Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgneira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 09:59 AM -05
Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:31 AM -05

Τόπος

Nono, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

4680

Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:31 AM -05

Τόπος

Nono, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

4684m

Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

washingtonvarela

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:55 AM -05
Palicourea tomentosa - Photo (c) nataliadecastro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Palicourea tomentosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

allpa1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 01:32 PM CET
Palicourea tomentosa - Photo (c) nataliadecastro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Palicourea tomentosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019
Gynoxys miniphylla - Photo (c) bewambay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Gynoxys miniphylla, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 10:02 AM -05

Τόπος

Oña, Ecuador (Google, OSM)
Miconia - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Γένος Miconia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 09:55 AM -05
Pitcairnia - Photo (c) deboas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Γένος Pitcairnia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 12:35 PM -05

Τόπος

Sangolqui, Ecuador (Google, OSM)
Arcytophyllum thymifolium - Photo (c) hgromero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Arcytophyllum thymifolium, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:34 PM -05

Τόπος

Cotogchoa, Ecuador (Google, OSM)
Phytolacca bogotensis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Phytolacca bogotensis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 10:55 AM -05

Τόπος

Cotundo, Ecuador (Google, OSM)
Gunnera magellanica - Photo (c) Daniela C. Pérez Orellana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Gunnera magellanica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 12:06 PM -05
Lupinus microphyllus - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Lupinus microphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 11:58 AM -05
Oncidium - Photo (c) Marcos Vinagrillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Γένος Oncidium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inclandj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 05:04 PM -05

Τόπος

Calacali, Ecuador (Google, OSM)
Saurauia tomentosa - Photo (c) Holger Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Saurauia tomentosa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabanillapaul99

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 04:09 PM EST

Τόπος

Virgen de Fátima (Google, OSM)
Pontederia - Photo (c) allygran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Γένος Pontederia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabelenmacasgranizo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 09:16 PM -05
Pontederia - Photo (c) allygran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Γένος Pontederia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:17 PM -05
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucy92

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:20 PM UTC
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria0903

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 02:58 PM -05
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sisayumbo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 03:15 PM -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacarolina1

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:24 AM -05
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicioalexander

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 08:00 AM -05
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian553

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 08:50 AM -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle_v

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 09:12 PM -05
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolvarguillermo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 11:52 AM UTC

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Goeppertia zebrina - Photo (c) Drriss & Marrionn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia zebrina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

fabrizzio1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Goeppertia veitchiana - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia veitchiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewtello

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Goeppertia veitchiana - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia veitchiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoralbertoruedaserrano

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Goeppertia veitchiana - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia veitchiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

jaelaanabelfialloscarvajal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Goeppertia veitchiana - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia veitchiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam423

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Goeppertia veitchiana - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dianaplants: Goeppertia veitchiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1143