Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:59 PM PST
Ceanothus thyrsiflorus - Photo (c) cayleycrist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cayleycrist
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus thyrsiflorus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anielakramlich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 04:58 PM PST
Ceanothus leucodermis - Photo (c) jimmelli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus leucodermis, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 02:15 PM PDT
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebroberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 04:47 PM PST
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 08:30 PM MDT
Holodiscus discolor - Photo (c) Miao Ling He, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miao Ling He
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Holodiscus discolor, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahfreedman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015 07:13 PM EDT

Περιγραφή

I was initially under the impression that this was C. arboreus, but then Kathryn McEachern mentioned that there is a single C. oliganthus on the island that the NPS is not removing.

Ceanothus arboreus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus arboreus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dackerly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 12:39 PM PDT
Prunus ilicifolia lyonii - Photo (c) Erica Fleniken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erica Fleniken
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Prunus ilicifolia ssp. lyonii, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upandadam

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 04:16 PM PDT
Prunus ilicifolia lyonii - Photo (c) Erica Fleniken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erica Fleniken
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Prunus ilicifolia ssp. lyonii, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I have previously identified this individual in years past.

Ceanothus impressus nipomensis - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus impressus var. nipomensis, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidevobio_wvu

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 03:09 PM PDT
Ceanothus impressus - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus impressus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

resprouted from the base after the 2020 Dolan fire

Ceanothus integerrimus - Photo (c) 2009 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus integerrimus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaull

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:11 AM PDT
Ceanothus velutinus - Photo (c) guylmonty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus velutinus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:01 AM PDT
Collomia grandiflora - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by John Brew
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Collomia grandiflora, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 09:13 AM PDT
Diplachne fusca - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Diplachne fusca, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evhobson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 10:16 AM PDT
Diplachne fusca - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Diplachne fusca, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seancarson_

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 03:40 PM PDT
Festuca microstachys - Photo (c) 2007 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Festuca microstachys, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgonzalezr

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:52 AM PST

Τόπος

Ensenada, BC, MX (Google, OSM)
Ceanothus perplexans - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus perplexans, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgonzalezr

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 06:31 PM PST

Τόπος

Ensenada, BC, MX (Google, OSM)
Ceanothus perplexans - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus perplexans, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 09:21 AM PDT
Ceanothus pauciflorus - Photo (c) Cody Hough, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cody Hough
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus pauciflorus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 11:08 AM MST
Ceanothus cordulatus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus cordulatus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:44 AM PDT
Galium jepsonii - Photo (c) Aaron Echols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aaron Echols
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Galium jepsonii, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storybag

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 08:56 AM PST
Eriogonum fasciculatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Santa Monica Mountains National Recreation Area
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hummingbirdwatcher

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 03:25 PM PDT
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 01:16 PM EST
Ceanothus crassifolius - Photo (c) The Marmot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus crassifolius, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojosmojo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 01:29 PM MDT
Ceanothus martini - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus martini, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springlake1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2005 09:42 AM MDT
Ceanothus martini - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus martini, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springlake1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2006 03:31 PM MDT
Ceanothus martini - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus martini, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsscawong

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 10:57 AM PDT
Ceanothus martini - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Ceanothus martini, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gam6179

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:28 PM PDT
Fremontodendron californicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Fremontodendron californicum, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancygrant2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 10:19 AM MST
Sarcomphalus obtusifolius canescens - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη dhwilken: Sarcomphalus obtusifolius var. canescens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 8750