Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:37 AM EDT
Pinus banksiana - Photo (c) pampoum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Pinus banksiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:05 AM EDT
Pyrola elliptica - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Pyrola elliptica, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:06 AM EDT
Coptis trifolia - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Coptis trifolia, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:06 AM EDT
Linnaea borealis - Photo (c) rachelmailhot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Linnaea borealis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:10 AM EDT
Mitella nuda - Photo (c) Janet Nelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Mitella nuda, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:09 AM EDT
Cornus canadensis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Cornus canadensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevnol22

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 07:04 PM UTC

Τόπος

Rouyn-Noranda (Google, OSM)
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevnol22

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 07:08 PM UTC

Τόπος

Rouyn-Noranda (Google, OSM)
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevnol22

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 07:05 PM UTC

Τόπος

Rouyn-Noranda (Google, OSM)
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Pilosella aurantiaca, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevnol22

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 07:18 PM UTC

Τόπος

Rouyn-Noranda (Google, OSM)
Populus tremuloides - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Populus tremuloides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 08:40 AM EDT

Περιγραφή

Épinettes noires écorcées en anneaux, avec des lignes de fins trous pour récolter la sève. Comportement typique du Pic à dos rayé tel que décrit dans: Imbeau, L., Desrochers, A. (2002) Foraging ecology and use of drumming trees by three-toed woodpeckers. Journal of Wildlife Management, 66(1):222-231. / Black spruce, barked in rings, with lines of fine holes to collect sap. Typical behaviour of the American Three-toed Woodpecker as described in: Imbeau, L., Desrochers, A. (2002) Foraging ecology and use of drumming trees by three-toed woodpeckers. Journal of Wildlife Management, 66(1):222-231.

Picoides dorsalis - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Picoides dorsalis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 02:03 PM HST
Spinus pinus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Spinus pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 01:43 PM HST
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:45 PM HST
Quiscalus quiscula - Photo (c) Maris Pukitis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Quiscalus quiscula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 02:03 PM HST
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 06:36 PM HST
Quiscalus quiscula - Photo (c) Maris Pukitis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Quiscalus quiscula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 08:13 AM HST
Χιονολαγός - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Χιονολαγός (Lepus americanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 11:43 AM HST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 08:52 AM HST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 11:32 AM HST
Κοινό Δεντροχελίδονο - Photo (c) Rick Leche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 06:37 PM HST
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:36 PM HST
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:42 PM HST
Regulus calendula - Photo (c) nigel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:49 PM HST
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Shenandoah  National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται ()
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 03:31 PM HST
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 06:57 PM EDT
Mesarion - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Υπογένος Mesarion, Ένα μέλος του Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 06:57 PM EDT
Arion subfuscus - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Arion subfuscus, Ένα μέλος του Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 04:08 PM EDT
Perca flavescens - Photo Robert Colletta, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Perca flavescens, Ένα μέλος του Πέρκα (Γένος Perca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 06:10 PM EDT
Malacosoma disstria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Malacosoma disstria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 04:23 PM EDT
Bonasa umbellus - Photo (c) sallen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sallen
Η ταυτότητα του χρήστη dey2309: Bonasa umbellus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 80