Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeftanatanael

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 12:05 PM WIB

Περιγραφή

Plot 1.1

Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronthill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:42 AM UTC

Περιγραφή

2021-TX-3704-DN

Eurymerodesmus - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Eurymerodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:07 PM CEST
Polydesmus - Photo (c) Bee Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Polydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelleydee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:58 PM EDT
Aphelorini - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Φυλή Aphelorini, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:01 AM CDT
Pachydesmus - Photo (c) Rick Remy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Pachydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bianavarga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:56 PM EDT
Strigamia - Photo (c) John Abbott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Strigamia, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilgrindle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:22 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, US (Google, OSM)
Parajulidae - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Οικογένεια Parajulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meeraconnors

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:07 PM EDT
Apheloria virginiensis corrugata - Photo (c) ashforla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Apheloria virginiensis ssp. corrugata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:26 PM EDT

Περιγραφή

At Battell Nature Preserve

Rudiloria trimaculata - Photo (c) rpayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Payne
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Rudiloria trimaculata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegodeza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:05 PM -05

Τόπος

Tarapoto, Perú (Google, OSM)
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredithluce

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:11 AM EDT
Rudiloria trimaculata - Photo (c) rpayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Payne
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Rudiloria trimaculata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahbalkman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:25 PM UTC
Eurymerodesmus - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Eurymerodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhelicarol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:56 AM EDT
Parajulidae - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Οικογένεια Parajulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekarsenault

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:02 PM EDT
Rudiloria trimaculata trimaculata - Photo (c) Jason Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason Michael Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Rudiloria trimaculata ssp. trimaculata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:57 PM EDT
Pseudopolydesmus serratus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Pseudopolydesmus serratus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarikb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:59 AM GMT

Περιγραφή

Seeking verification please

Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstuebner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:01 PM EDT
Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_henderson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:31 PM EDT
Cylindroiulus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Cylindroiulus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lord_hawkridge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:15 PM BST

Τόπος

Falmouth, UK (Google, OSM)
Ισόποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 09:50 PM EDT

Περιγραφή

Selva Color Forest and Beach Ecolodge, Provincia de Puntarenas, Quebrada Ganado

Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede2cr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:53 AM CST
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leboeuf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:20 PM EDT

Τόπος

Saugerties, NY, US (Google, OSM)
Petaserpes - Photo (c) Jason Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason Michael Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Γένος Petaserpes, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyndrabik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:43 PM EDT
Oxidus gracilis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Oxidus gracilis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyndrabik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:37 PM EDT
Oxidus gracilis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Oxidus gracilis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in the soil

Ετικέτες

Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millipedeeats

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found under fairly dry hardwood logs with no bark.

Andrognathus corticarius - Photo (c) Derek Hennen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Andrognathus corticarius, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strautwein22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:29 PM PDT
Julidae - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 12:10 PM CDT
Aphelorini - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Φυλή Aphelorini, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lululunar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the observation for the fungi that killed these millipedes, which are listed in this observation: https://www.inaturalist.org/observations/96005677

Thank you @derhennen for identifying the millipedes and fungus!

Arthrophaga myriapodina - Photo (c) Jason Ksepka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Arthrophaga myriapodina, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lululunar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There was this one specific park crawling with these, and littered with their dead bodies! Haven’t seen anything like these anywhere else here

Apheloria virginiensis corrugata - Photo (c) ashforla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη derhennen: Apheloria virginiensis ssp. corrugata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 27908