Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 09:40 AM SAST
Microdon dubius - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Microdon dubius, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 09:45 AM SAST
Berzelia albiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Berzelia albiflora, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 09:49 AM SAST
Liparia vestita - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Liparia vestita, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracypayne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 06:46 PM EET

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Lanaria lanata - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Lanaria lanata, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virgil_jacobs1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 02:47 PM SAST
Ochna serrulata - Photo (c) janepannor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Ochna serrulata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

peterbreitenbach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 04:06 PM SAST
Merciera leptoloba - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Merciera leptoloba, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidhunter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 03:53 PM SAST
Wahlenbergia subulata - Photo (c) douglaseustonbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Wahlenbergia subulata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mm2707

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:12 PM SAST
Hermas villosa - Photo (c) Callum Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Hermas villosa, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mm2707

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:13 PM SAST
Lanaria lanata - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Lanaria lanata, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mm2707

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:17 PM SAST
Heterolepis aliena - Photo (c) Tom Lloyd Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Heterolepis aliena, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mm2707

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:20 PM SAST
Harveya capensis - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Harveya capensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mm2707

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:20 PM SAST
Erica cerinthoides - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Erica cerinthoides, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:26 AM CET
Haplocarpha lanata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Haplocarpha lanata, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:38 AM CET

Τόπος

Red Trail, WC, ZA (Google, OSM)
Gnidia juniperifolia - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Gnidia juniperifolia, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:39 AM CET

Τόπος

Red Trail, WC, ZA (Google, OSM)
Protea cordata - Photo (c) Lize van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Protea cordata, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:41 AM CET

Τόπος

Red Trail, WC, ZA (Google, OSM)
Erica cerinthoides - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Erica cerinthoides, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:28 PM SAST
Edmondia sesamoides - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Edmondia sesamoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judywalsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 10:35 AM EET

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Chironia - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Γένος Chironia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judywalsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 10:36 AM EET

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Metalasia erubescens - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Metalasia erubescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrykreason

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 06:13 AM NZDT
Syncarpha vestita - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Syncarpha vestita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrykreason

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 06:14 AM NZDT
Metalasia - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Γένος Metalasia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrykreason

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 06:16 AM NZDT
Harveya capensis - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Harveya capensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrykreason

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 06:17 AM NZDT
Ursinia - Photo (c) badthings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Γένος Ursinia, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrykreason

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 06:20 AM NZDT
Heterolepis aliena - Photo (c) Tom Lloyd Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Heterolepis aliena, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-inspiredphotoscapes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 07:13 AM SAST

Τόπος

Red Trail, WC, ZA (Google, OSM)
Pseudoselago serrata - Photo (c) Callum Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Pseudoselago serrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 10:39 AM EET

Τόπος

Red Trail, WC, ZA (Google, OSM)
Merciera azurea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Merciera azurea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 10:40 AM EET

Τόπος

Red Trail, WC, ZA (Google, OSM)
Syncarpha speciosissima - Photo (c) John R. Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Syncarpha speciosissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 10:53 AM EET

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Gnidia juniperifolia - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Gnidia juniperifolia, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:02 AM EET
Gnidia anomala - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Gnidia anomala, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:08 AM EET
Retzia capensis - Photo (c) Wendy June Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dereksilberblatt: Retzia capensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1169