Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedotova_elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Στεπαετός - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Στεπαετός (Aquila nipalensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)

Παρατηρητής

fedotova_elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022
Μαυρόλαιμη Τσίχλα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:53 AM +07
Cyanistes cyanus - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Cyanistes cyanus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:00 AM +07
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:40 AM +07
Ερημοπετρόκλης - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα Της Σιβηρίας (Perisoreus infaustus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:13 PM +07
Κίσσα Της Σιβηρίας - Photo (c) Rene Jakobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Κίσσα Της Σιβηρίας (Perisoreus infaustus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:03 PM MSK
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:28 AM MSK
Κοινή Ροδόσπιζα - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:44 PM MSK
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Photo (c) raz1940 et Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:51 PM MSK
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:43 PM MSK
Σχοινοποταμίδα - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 01:11 AM MSK
Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς - Photo (c) Sunil Onamkulam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sunil Onamkulam
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:44 PM MSK
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 06:22 PM MSK
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 07:36 AM MSK
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:48 PM MSK
Μαυροσκούφης - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 07:00 AM MSK
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:46 AM MSK
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 07:11 AM MSK
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Dagestan, RU (Google, OSM)
Ασπροπάρης - Photo (c) Srihari Kulkarni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 04:29 PM MSK
Αετογερακίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:35 PM MSK
Δρυομυγοχάφτης - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:23 PM MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:54 PM MSK
Curruca mystacea - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Curruca mystacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:59 PM MSK
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

julnosk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:02 PM MSK
Ακτίτης - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωραφόχηνα (Anser fabalis)

Παρατηρητής

pixie_wee

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:40 AM +07
Χωραφόχηνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Χωραφόχηνα (Anser fabalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

pixie_wee

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:24 AM +07
Τσίφτης - Photo (c) Oddfeel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oddfeel
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pixie_wee

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:03 AM +07
Remiz coronatus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Remiz coronatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pixie_wee

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:51 AM +07
Αετομάχος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη deniszhbir: Αετομάχος (Lanius collurio)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 193