Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evolvulux

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2011 08:45 AM MDT
Asclepias tuberosa interior - Photo (c) Cherrie-lee P. Phillip, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cherrie-lee P. Phillip
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Asclepias tuberosa ssp. interior, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

joanchipman

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:52 PM MDT
Ipomopsis aggregata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Ipomopsis aggregata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

seasicksarah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranae

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2017 02:53 PM UTC
Diplacus parryi - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Diplacus parryi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstateforger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:52 AM MST
Perityle tenella - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Perityle tenella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstateforger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:35 AM MST
Astragalus zionis - Photo (c) silenceinthew00ds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Astragalus zionis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstateforger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:23 PM MST
Petrophytum caespitosum - Photo (c) birder0288, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Petrophytum caespitosum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alantorretto

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 1985
Asclepias tuberosa interior - Photo (c) Cherrie-lee P. Phillip, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cherrie-lee P. Phillip
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Asclepias tuberosa ssp. interior, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alantorretto

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 1985
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstateforger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 02:42 PM MST
Phacelia heterophylla - Photo (c) Rob Irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Irwin
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Phacelia heterophylla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:08 PM MST
Phacelia heterophylla - Photo (c) Rob Irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Irwin
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Phacelia heterophylla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:08 PM MST
Apocynum - Photo (c) Jason King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason King
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Γένος Apocynum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:08 PM MST

Περιγραφή

the yellow

Apocynum - Photo (c) Jason King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason King
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Γένος Apocynum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:08 PM MST
Berberis repens - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Berberis repens, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:06 PM MST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:06 PM MST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtlederp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 03:06 PM MST

Περιγραφή

Is it??? It's super big, and there's quite a few others of this plant nearby, and the leaves aren't sharp. It's also covered in hundreds and hundreds of galls.

Celtis reticulata - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Celtis reticulata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seasicksarah

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Physalis crassifolia - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Physalis crassifolia, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:05 PM MST
Berberis repens - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Berberis repens, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 01:57 PM MST
Vitis arizonica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Vitis arizonica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 01:50 PM MST
Fraxinus velutina - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Fraxinus velutina, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:10 PM MST
Celtis reticulata - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Celtis reticulata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:14 PM MST
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:14 PM MST
Brickellia grandiflora - Photo (c) Kelly Kines Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Kines Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Brickellia grandiflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:14 PM MST
Clematis ligusticifolia - Photo (c) Peter L Achuff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Peter L Achuff
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Clematis ligusticifolia, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:17 PM MST
Aquilegia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Γένος Aquilegia, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:16 PM MST
Aquilegia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Γένος Aquilegia, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:23 PM MST
Datura wrightii - Photo (c) Marisa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marisa
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Datura wrightii, Ένα μέλος του Δατούρα (Γένος Datura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:54 PM MST
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:07 PM MST
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dee_gobbs: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4583