Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnvandenhoeven

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2015
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_brockes

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Beauveria bassiana - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Beauveria bassiana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 02:21 PM NZST

Περιγραφή

Common on the dry undersides and within cavities of pohutukawa (Metrosideros excelsa) just above high tide mark. Thallus silvery grey, finely areolate; lirellae in raised verrucae, pinkish-brown ot orange-brown when wet drying dark brown, sigmoid, branching or rarelly stellate; ascospores fusiform, straight or curved, 20 × 3-4 μm.

Voucher collected.

Enterographa pallidella - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Enterographa pallidella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 10:18 AM NZST

Περιγραφή

Possibly - tentative determination by Dr Robert Luecking "S. kelica" - I will need to check spores etc.

Thallus silivery white but without obvious prothallus. Thallus covered in sorediate / pruinose orange-yellow pustules (pycnidia?). These structures K+ violet rapidly changed to black.

Common on pohutukawa (Metrosideros excelsa) in extremely dry situations - associated with Calicium tricolor and Chrysothrix xanthina.

Voucher: P.J. de Lange 14394 & M. James, UNITEC 10704

Stirtoniella kelica - least ways as we understand it in New Zealand looks like this - https://inaturalist.nz/observations/13508617, https://inaturalist.nz/observations/19097349

Solitaria chrysophthalma - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Solitaria chrysophthalma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 04:07 PM NZDT

Περιγραφή

Uncommon. Corticolous on the trunk and branches of rawiritoa (Kunzea amathicola).

This species was noted growing admixed with Flavoparmelia haysomii, causing some confusion because I loaded images of both species up as F. haywardiana.

Sorediate, dactyls not evident to me. K- reaction - images showing lack of reaction added. Medulla K-, C-, KC-, Pd+ brick red. Cortex K-. Images show KOH added to cortex and medulla and the lack of reaction after 30 minutes.

Noted for Farewell Spit - Wharariki Bioblitz 2019.

Voucher: P.J. de Lange 14528 & T.J.P. de Lange, UNITEC 11212

Flavoparmelia haywardiana - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Flavoparmelia haywardiana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 04:07 PM NZDT

Περιγραφή

Corticolous on rawiritoa (Kunzea amathicola). Admixed with Flavoparmelia haywardiana - see https://inaturalist.nz/observations/36606216.

Images of lichen in the wild (in situ) and herbarium material, Thallus with dactyls, dactyls often apical, sorediate. Cortex and medulla K- , medulla C-, KC-, Pd+ orange. Images show KOH applied to cortex and medulla - no reaction noted after 30 minutes.

Noted for Farewell Spit - Wharariki Bioblitz 2019.

Voucher: P.J. de Lange 14528 & T.J.P. de Lange, UNITEC 12263

Flavoparmelia haysomii - Photo (c) Allison Knight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Flavoparmelia haysomii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019

Περιγραφή

Saxicolous on rocks along track side. Thallus yellow-green when dry, grey-green when fresh, almost completely covered in a dense isidiate crust, isidia simple to branched. Chemical spot tests - Cortex K+ yellow; medulla K+ yellow - red, C-, KC+ pink, Pd+ orange,

Noted for Farewell Spit - Wharariki Bioblitz 2019.

Voucher: P.J. de Lange 14908 & T.J.P. de Lange, UNITEC 12265

Parmotrema subtinctorium - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Parmotrema subtinctorium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 05:27 PM NZST

Περιγραφή

In dry cavity of pohutukawa (Metrosideros excelsa) tree growing on margin of saltmarsh. Thallus greenish yellow, C+ orange, apothecia < 1mm tall, epruinose, ascospores 1-septate.

Calicium hyperelloides - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Calicium hyperelloides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 12:37 PM NZDT

Περιγραφή

Cladia inflata or possibly one of the New Zealand members of the Cladia aggregata complex - this one might be C. blanchonii or C cryptica. I will need to get a DNA sequence from it to work it out. Perforations sparse - those seen ovoid - ellipsoid, most on secondary branching (this suggested C. inflata).

Terricolous on open clay / stony ground either side of road. Abundant.

Noted for Farewell Spit - Wharariki Bioblitz 2019.

Voucher: P.J. de Lange 14847 & T.J.P. de Lange UNITEC 12211

Cladia inflata - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Cladia inflata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:08 PM NZST

Περιγραφή

Uncommon. Terricolous on exposed stone pavement overlying clay within low windswept Dracophyllum / Leptospermum shrubland. Small specimens. Thallus short, 'stubby' sparingly perforated, pycnidia cylindrical, blunt-ended, rather than acute.

Noted for Farewell Spit - Wharariki Bioblitz 2019.

Voucher: P.J. de Lange 14842 & T.J.P. de Lange, UNITEC 12206

Cladia blanchonii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Cladia blanchonii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2016

Τόπος

Henderson Bay NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Or maybe
Cladonia aggregata as I have both of these in my lists and do not know the difference.

Ετικέτες

BT
Cladia inflata - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Cladia inflata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 03:03 PM NZDT
Menegazzia nothofagi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Menegazzia nothofagi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 09:11 AM NZDT

Περιγραφή

Seen on concrete fence post.

Ramalina glaucescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Ramalina glaucescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 08:50 AM NZDT

Περιγραφή

Seen on totara, Apothecia rare

Ramalina unilateralis - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Ramalina unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 08:31 AM NZDT

Περιγραφή

Strange form common on kaihikatea base.

Physcia poncinsii - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Physcia poncinsii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 12:19 PM NZDT

Περιγραφή

Seen on branches roadside.

Pseudocyphellaria crocata - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Pseudocyphellaria crocata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 10:55 AM NZST

Περιγραφή

Common on rocky cliffs

Stereocaulon - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Γένος Stereocaulon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 05:04 PM HST

Περιγραφή

A few seen on barnacles not common

Collemopsidium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Γένος Collemopsidium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019

Περιγραφή

On birch

Ramalina inflexa - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Ramalina inflexa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019

Περιγραφή

On birch

Ramalina ovalis - Photo (c) Allison Knight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Ramalina ovalis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2013 03:21 PM NZDT

Περιγραφή

On the rocky shore.

Salicornia quinqueflora - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Salicornia quinqueflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 02:40 PM NZST

Περιγραφή

Foliicolous on the shaded leaves of semi-wild Macadamia tetraphylla trees growing on margin of stream dam.

Uncommon. Associated with Calopadia subcoerulescens, Byssoloma subdiscordans, Siphonolejeunea nudipes, Usnea sp., and Ramalina celastri.

Depauperate specimen - only one seen but probably this species.

Voucher: P.J. de Lange 14193, UNITEC

Teloschistes chrysophthalmus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Teloschistes chrysophthalmus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

Common on Chinese windmill palm (Trachycarpus fortunei). Thallus bright yellow, leprose, chemistry spot tests C-, K-, KC+ (orange rapidly darkening to black).

Chrysothrix xanthina - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Chrysothrix xanthina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 08:05 AM NZST

Περιγραφή

Corticolous on red beech (Fuscospora fusca). Thallus leprose, diffuse, yellow. Associated with Biscogniauxia and over growing liverworts (Lejeuneaceae)

Exact identity requires TLC and DNA sequencing.

Chrysothrix xanthina - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Chrysothrix xanthina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2013 03:21 PM NZDT

Περιγραφή

On the rocky shore.

Sarcocornia quinqueflora - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Sarcocornia quinqueflora [inactive], Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2017 02:42 PM NZDT

Περιγραφή

Saxicolous on basalt pebbles just above strandline. Associated with Cladonia confusa and Stereocaulon vesuvianum. Photobiont green. Medulla yellow, thallus sorediate without isidia; upper surface without pseudocyphellae, undersides densely covered in chocolate brown hairs, pseudocyphellae conspicuous, yellow.

Crocodia aurata - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Crocodia aurata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2016 10:04 AM NZDT

Περιγραφή

Common. growing on a'a' lava flows. All specimens stunted by harsh conditions but nevertheless heavily flowering.

Metrosideros excelsa - Photo (c) Mr Morton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Metrosideros excelsa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 10:40 AM NZDT

Περιγραφή

Sporadically naturalized along side of Meola Creek (within flood zone)

Impatiens walleriana - Photo (c) LINDA .EVF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Impatiens walleriana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murray_dawson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016 02:09 PM NZDT

Περιγραφή

Ulex europaeus (gorse). Mount Albert Grammar School grounds, Auckland. Photo: © Murray Dawson

Ulex europaeus - Photo (c) mathilde-bezin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Ulex europaeus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2016 09:13 AM NZST

Περιγραφή

Locally common - but few specimens flowering. Flowers rotate, corolla lobes broad, ends rounded-obtuse, with sinuate margins.

Solanum laciniatum - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη dblanchon: Solanum laciniatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 36