Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman83

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 03:20 PM EDT

Περιγραφή

Found near Riopel's Pond. In the woods.

Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mount_wonki

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 08:43 PM EDT

Περιγραφή

Found in tree next to pond

Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyh

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 01:13 PM EDT
Desmognathus ochrophaeus - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Desmognathus ochrophaeus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnfrase

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 01:56 PM EDT
Pseudacris crucifer - Photo (c) Bruce J. Mohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce J. Mohn
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnfrase

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamielorainne

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 10:24 PM EDT
Pseudacris crucifer - Photo (c) Bruce J. Mohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce J. Mohn
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmdestabilise

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 07:13 PM EDT
Plethodon montanus - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Plethodon montanus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyh

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 11:33 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmdestabilise

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 09:01 PM EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna_payne

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Crotalus horridus - Photo (c) Raymond Little, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raymond Little
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Crotalus horridus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyh

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 11:32 AM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyh

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 01:22 PM EDT
Pseudotriton ruber - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Pseudotriton ruber, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liv_rich

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 02:16 PM EDT
Carphophis amoenus - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Carphophis amoenus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamielorainne

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 10:23 AM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bugman83
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie282

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 06:56 PM EDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Wolfe
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie282

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 10:55 AM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bugman83
Η ταυτότητα του χρήστη davidmcleod: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16