Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechols13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:04 PM MDT

Περιγραφή

The ID algorithm suggested Darker-spotted Straw Moth (Heliothis phloxiphaga) as a possibility, but it also suggested Woodland Skipper (which this definitely is NOT), so I'm a bit suspicious of suggestions from the algorithm on this one. The moth was perhaps 1 inch long from front to back and was enthusiastically nectaring on Rubber Rabbitbrush.

Heliothinae - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Υποοικογένεια Heliothinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

nhmucitsci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:23 AM MDT
Καιλίφερα - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omassey25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:14 PM MDT
Dissosteira carolina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyoachum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 02:29 PM MDT
Dissosteira carolina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

jamon06

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 01:20 PM MDT
Ακριδίδες - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damon10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:52 AM MST
Bruceia - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Bruceia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

le_bugman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:27 PM MDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvanveld

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:37 PM UTC
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

shewholistens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:21 PM MDT
Καιλίφερα - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahaysteach

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

He was about two knuckles in length and half a finger in width!

Hemileuca - Photo (c) jmrobertia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Hemileuca, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleman_rohde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:40 PM UTC

Τόπος

Midvale, UT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

missing a hind leg

Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucesullivan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:13 AM MDT
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amamo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:37 PM MDT
Euptoieta claudia - Photo (c) Ken Slade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Euptoieta claudia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

robertwilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:01 PM MDT
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:15 PM MDT
Silphidae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Οικογένεια Silphidae, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tthur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 04:39 PM MDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danchure

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:29 PM MDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burnslh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 06:22 PM PDT

Τόπος

Saratoga, CA, US (Google, OSM)
Arachnis - Photo (c) Pam Piombino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Arachnis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

unknownalloy

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 02:12 PM MDT
Εσπερίδες - Photo (c) Franklin Howley-Dumit Serulle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellebelle777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:03 PM PDT
Adelpha - Photo (c) Gregory Greene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Adelpha, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:00 PM MDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

alexadavis42

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:11 PM MDT
Ακριδίδες - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexadavis42

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:23 PM MDT
Brephidium exilis - Photo (c) Anne Toal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Brephidium exilis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugdetectiveravisaur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 03:05 PM MDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrahymas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:29 PM MDT
Cephenemyia - Photo (c) Natalie McNear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Cephenemyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulmon8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:20 AM MDT

Τόπος

Blanding, UT, US (Google, OSM)
Philolithus - Photo (c) crunchyguero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Hobbs
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Philolithus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:55 PM MDT
Leptoglossus - Photo (c) stripey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Leptoglossus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

artistheidi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:03 PM MDT
Oecanthus - Photo (c) Paul B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Oecanthus, Ένα μέλος του Οικανθίνες (Υποοικογένεια Oecanthinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:23 AM PDT
Euclidiini - Photo (c) CW Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Φυλή Euclidiini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pangur67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:21 AM MDT
Chlosyne - Photo (c) johnvillella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη david26781: Γένος Chlosyne, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2587