Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 11:46 AM EST

Τόπος

Golfito, CR-PU, CR (Google, OSM)
Lepidothrix velutina - Photo (c) Tomohide Cho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tomohide Cho
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Lepidothrix velutina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 04:26 PM CST
Lepidothrix velutina velutina - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Lepidothrix velutina ssp. velutina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd_joel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 08:22 AM CST
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2017 08:13 AM CST

Ετικέτες

Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2018 08:42 AM CST
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinzs

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:40 AM EST
Melanerpes hoffmannii - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes hoffmannii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:01 AM CST
Melanerpes hoffmannii - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes hoffmannii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katha98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:49 AM CST
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasanchez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 06:28 AM CST

Ετικέτες

Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caribbeannaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:00 AM HST
Melanerpes hoffmannii - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes hoffmannii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefandominik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:38 PM CST
Melanerpes pucherani - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Melanerpes pucherani, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 04:46 PM CST
Nesotriccus incomtus - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Nesotriccus incomtus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 03:09 PM CDT
Nesotriccus incomtus - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Nesotriccus incomtus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillij

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 04:25 PM CST
Cantorchilus thoracicus - Photo (c) mattag2002, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Cantorchilus thoracicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamellapassaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:30 AM CST

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

in Los Santos Forest Reserve- Trogan Lodge- approx 7000 ft elev.

Colibri cyanotus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Colibri cyanotus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamellapassaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:32 AM CST

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

at Trogan Lodge

Lampornis castaneoventris - Photo (c) Don Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Lampornis castaneoventris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamellapassaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:34 AM CST

Περιγραφή

very petite Hummer
Trogan Lodge in Los Santos Forest Reserve

Selasphorus flammula - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Selasphorus flammula, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamellapassaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:43 AM CST

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Selasphorus flammula - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Selasphorus flammula, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamellapassaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

in Los Santos Forest Reserve at approx 7500 ft elev.

Pharomachrus mocinno - Photo (c) rpabad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Pharomachrus mocinno, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddnt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 07:34 AM CST
Catharus gracilirostris - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Catharus gracilirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankchaves

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:03 PM CST
Tigrisoma mexicanum - Photo (c) Will Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Tigrisoma mexicanum, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

ozkarariel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:44 AM CST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozkarariel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 08:57 AM CST

Τόπος

Tortuguero (Google, OSM)
Crotophaga major - Photo (c) Mike Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Crotophaga major, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syboul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 08:02 AM CST
Dacnis cayana - Photo (c) Hudson Martins Soares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hudson Martins Soares
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Dacnis cayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syboul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 08:50 AM CST
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syboul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:14 AM CST
Molothrus bonariensis - Photo (c) eduardovieira1301, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eduardovieira1301
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Molothrus bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

syboul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Golfito, CR-PU, CR (Google, OSM)
Amazilia boucardi - Photo (c) Christine Kozlosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christine Kozlosky
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Amazilia boucardi, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syboul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:50 AM CST
Myiarchus panamensis - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Myiarchus panamensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_maria131

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:24 AM CST

Περιγραφή

Un individuo visto por varios días

Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rp_r3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 01:36 PM CST

Τόπος

Osa, CR-PU, CR (Google, OSM)
Eutoxeres aquila - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη davgarrigues: Eutoxeres aquila, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2733