Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickowen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:00 AM EDT

Περιγραφή

Photo by Hal Brodsky

Periphoba arcaei - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Periphoba arcaei, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyvasquez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2012 03:09 PM CST
Atteva zebra - Photo (c) cbernz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Atteva zebra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sha_hdez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:53 AM UTC
Greta morgane - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Greta morgane, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaura00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:52 PM UTC
Rothschildia lebeau - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Rothschildia lebeau, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chjox1986

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:27 PM UTC
Rothschildia lebeau - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Rothschildia lebeau, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:44 PM CST
Rothschildia - Photo (c) Tim Guida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Γένος Rothschildia, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:44 PM CST
Rothschildia - Photo (c) Tim Guida, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Γένος Rothschildia, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

golfodulceretreat

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:34 AM CST
Scaphidomorphus bosci - Photo (c) Natural History Museum:  Coleoptera Section, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Scaphidomorphus bosci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_gerardo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:10 PM UTC
Tropidacris cristata - Photo (c) Jonah Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Tropidacris cristata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

jossue_solis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:39 AM UTC
Eudesmia menea - Photo (c) dreed41, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Eudesmia menea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_rojas11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:52 AM UTC
Mesosemia asa - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Mesosemia asa, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karroyo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:38 PM UTC
Oxelytrum discicolle - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Oxelytrum discicolle, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_bach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 02:09 PM CDT
Mechanitis polymnia - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Mechanitis polymnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_bach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 01:51 PM CDT
Automeris dagmarae - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Automeris dagmarae, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_bach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 01:51 PM CDT
Automeris metzli - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Automeris metzli, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertovargasm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:46 AM CST
Greta morgane - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Greta morgane, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ziggzagg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:29 PM UTC
Taeniopoda reticulata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Taeniopoda reticulata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyperaza

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:03 AM HST
Aetalion reticulatum - Photo (c) Marco Gaiani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Aetalion reticulatum, Ένα μέλος του Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Lives up to its name; massive

Tropidacris cristata - Photo (c) Jonah Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Tropidacris cristata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedecrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:03 PM HST
Idalus crinis - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Idalus crinis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 08:49 PM CEST
Euptoieta hegesia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Euptoieta hegesia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:07 PM CEST
Anartia fatima - Photo (c) Matt Lerow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:29 PM CEST

Ετικέτες

Taeniopoda reticulata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Taeniopoda reticulata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:53 PM CEST

Ετικέτες

Morpho helenor narcissus - Photo (c) darielsaqui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Morpho helenor ssp. narcissus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:06 AM CEST

Ετικέτες

Taeniopoda reticulata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Taeniopoda reticulata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:55 PM CEST

Ετικέτες

Anartia fatima - Photo (c) Matt Lerow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:45 PM CEST

Ετικέτες

Aeria eurimedia - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Aeria eurimedia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:14 PM CEST

Ετικέτες

Paches loxus - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Paches loxus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:30 PM CEST

Ετικέτες

Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyperaza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:03 PM HST
Speocropia sabrella - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη darielsaqui: Speocropia sabrella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6911