Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 12:48 ΠΜ CST
Aphonopelma crinirufum - Photo (c) jmmaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by jmmaes
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Aphonopelma crinirufum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiltonmatos

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 10:37 ΜΜ -04
Iridopelma hirsutum - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Iridopelma hirsutum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svdb87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:25 ΠΜ EAT
Encyocrates raffrayi - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lennart Hudel
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Encyocrates raffrayi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galat-luong_anh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1979 12:00 ΠΜ CET

Περιγραφή

Arthropode, Projet Taï Mab Unesco No1, Taï Parc national, Côte d'Ivoire
Copyright IRD - Gerard Galat
1979 OK 1/1 to fit request
https://www.animalscoop.fr/

Stromatopelma calceatum - Photo (c) Leo Klemm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Stromatopelma calceatum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

getsemani_silvaescorza

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020
Dugesiella - Photo (c) Iván López, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván López
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Dugesiella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 09:21 ΜΜ CST
Aphonopelma crinirufum - Photo (c) jmmaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by jmmaes
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Aphonopelma crinirufum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calyptura

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2018 04:20 ΜΜ -03

Τόπος

Parati, BR-RJ, BR (Google, OSM)
Tekoapora wacketi - Photo (c) Thiago Gonçalves Coronado Antunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago Gonçalves Coronado Antunes
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Tekoapora wacketi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_three

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:29 ΜΜ CST
Crassicrus - Photo (c) Valeria Cuellar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Cuellar
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Crassicrus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_f_r

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:25 ΜΜ -04
Ephebopus - Photo (c) Benjamin Kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Ephebopus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_f_r

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:26 ΜΜ -04
Ephebopus - Photo (c) Benjamin Kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Ephebopus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhabdoviridae

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 10:40 ΜΜ CDT
Psalmopoeinae - Photo (c) jvanweenen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Υποοικογένεια Psalmopoeinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioalejandrolemusmejia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:09 ΜΜ -05

Τόπος

Ecofinca Cayanas (Google, OSM)
Hapalopini - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Φυλή Hapalopini, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergangola

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:49 ΜΜ WAT
Pterinochilus - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Pterinochilus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsbastos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 04:18 ΜΜ -03
Homoeomma - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Homoeomma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2005

Τόπος

Manu, PE-MD, PE (Google, OSM)
Pamphobeteus - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Pamphobeteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 06:54 ΜΜ MST
Kankuamo marquezi - Photo (c) Khristian Venegas Valencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Khristian Venegas Valencia
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Kankuamo marquezi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusramosmartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2016
Avicularia purpurea - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Avicularia purpurea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_hernandez_26018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 07:41 ΠΜ CST

Περιγραφή

Me encontraba en maquinaria, azadoneando cuando debajo de una roca salió la Theraphosini

Theraphosini - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Φυλή Theraphosini, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

german36

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019
Avicularia purpurea - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Avicularia purpurea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertosampaio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 08:48 ΠΜ -03
Acanthoscurria paulensis - Photo (c) PEDRO GABRIEL, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by PEDRO GABRIEL
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Acanthoscurria paulensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamharmonlds

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 08:11 ΜΜ MST
Aphonopelma gabeli - Photo (c) amawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by amawal
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Aphonopelma gabeli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 07:31 ΜΜ -03
Megaphobema - Photo (c) BayLee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Megaphobema, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monserrat_galvezrodas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

Encontrado en el espinal.

Davus - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Davus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraidx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023

Περιγραφή

La encontré cerca de cpa

Aphonopelma crinirufum - Photo (c) jmmaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by jmmaes
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Aphonopelma crinirufum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdrolshagen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2011 04:35 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Drolshagen, B. 2011. Nach über 10 Jahren ein neuer Nachweis für Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) (Araneae: Agelenidae) in Deutschland. Arachne 16 (5): 16-19.

Tegenaria parietina - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Tegenaria parietina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan127

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 10:20 ΜΜ -03

Τόπος

Cocos, BA, BR (Google, OSM)
Acanthoscurria - Photo (c) Mylena Diniz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mylena Diniz
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Acanthoscurria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueprotegidojdls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2011 10:42 ΠΜ -05
Cymbiapophysa - Photo (c) andyblogs06, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andyblogs06
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Γένος Cymbiapophysa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulcemaracampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Observada, en los lotes de los mangos, que están por el camino que va hacia planta de semillas y concentrados en EAP Zamorano

Aphonopelma seemanni - Photo (c) Aurore Chalatz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aurore Chalatz
Η ταυτότητα του χρήστη danni_sherwood: Aphonopelma seemanni, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18620