Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:04 ΜΜ -03

Τόπος

Praia do Cascalho (Google, OSM)
Strombus pugilis - Photo (c) Matteo Cassella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matteo Cassella
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Strombus pugilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:45 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)
Corbicula - Photo (c) Chuck Sutherland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chuck Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Corbicula, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:45 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)
Tivela mactroides - Photo (c) Marcos de Vasconcellos Gernet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcos de Vasconcellos Gernet
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Tivela mactroides, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:39 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)
Psammotella cruenta - Photo (c) Marcos de Vasconcellos Gernet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcos de Vasconcellos Gernet
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Psammotella cruenta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:43 ΠΜ -03
Macrochlamys indica - Photo (c) 周瑜, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 周瑜
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Macrochlamys indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielalledo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 08:52 ΠΜ -03
Simpulopsis - Photo (c) Mauricio Uhle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Uhle
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Simpulopsis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taynaragualda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 04:05 ΜΜ -03
Olividae - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Οικογένεια Olividae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caracolambulante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:05 ΜΜ -03
Tomigerus - Photo (c) Oscar Neto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Neto
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Tomigerus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regisrafael

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:21 ΜΜ -03
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintiabadaro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 02:13 ΜΜ -03
Limacus flavus - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Limacus flavus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_ambrozio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Veronicellidae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Οικογένεια Veronicellidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosanasobral

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 08:36 ΠΜ -03
Megalobulimus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Megalobulimus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2012
Semicassis granulata - Photo (c) Vicencio de la Cruz Francisco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicencio de la Cruz Francisco
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Semicassis granulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:00 ΜΜ -03
Pomacea - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Pomacea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:33 ΠΜ -03
Polinices hepaticus - Photo (c) Veronidae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Polinices hepaticus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2014
Polinices hepaticus - Photo (c) Veronidae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Polinices hepaticus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)

Παρατηρητής

iasmin8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:16 ΠΜ -03
Κυδώνια - Photo (c) Yves Bas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Yves Bas
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2013
Polinices hepaticus - Photo (c) Veronidae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Polinices hepaticus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2012
Polinices hepaticus - Photo (c) Veronidae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Polinices hepaticus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2014
Oliva fulgurator - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Oliva fulgurator, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madruga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:55 ΠΜ -03
Cyrtopleura costata - Photo (c) danielh95, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Cyrtopleura costata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaissa6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:42 ΠΜ -03
Macrochlamys indica - Photo (c) 周瑜, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 周瑜
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Macrochlamys indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorena79094

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 08:43 ΜΜ -03
Pisania pusio - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Pisania pusio, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorena79094

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 08:43 ΜΜ -03
Pisania pusio - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Pisania pusio, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος
Vasula deltoidea - Photo (c) Luke Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Foster
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Vasula deltoidea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bergmsouza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:50 ΠΜ -03
Simpulopsis - Photo (c) Mauricio Uhle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Uhle
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Simpulopsis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigmaringa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:53 ΜΜ -03
Drymaeus palliolum - Photo (c) Rafael Sobral Marcondes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael Sobral Marcondes
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Drymaeus palliolum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feri5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:18 ΜΜ -03
Megalobulimus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Megalobulimus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:55 ΜΜ -03

Τόπος

Praia do Cascalho (Google, OSM)
Agathistoma viridulum - Photo (c) Roberta Aguiar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberta Aguiar
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Agathistoma viridulum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:54 ΜΜ -03

Τόπος

Praia do Cascalho (Google, OSM)
Leucozonia - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη danielcavallari: Γένος Leucozonia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12299