Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

butia2017

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:21 PM CEST
Heriades - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Heriades, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebrude

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 03:09 PM CEST

Περιγραφή

Wildbiene auf Daucus carota P 469

Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomys

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 10:25 AM CEST
Xylocopa violacea - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Xylocopa violacea, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomys

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 02:41 PM CEST
Anthophora plumipes - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Anthophora plumipes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomys

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:59 PM CEST
Anthophora plumipes - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Anthophora plumipes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomys

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2014 02:45 PM CEST
Halictus subauratus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Halictus subauratus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptomys

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2014 04:43 PM CEST
Hylaeus nigritus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Hylaeus nigritus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inasiebert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 06:46 PM CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 12:41 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 07:03 PM CEST
Colletes - Photo (c) aga-ma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

bartveldman

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 04:08 PM UTC

Τόπος

Drachten (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albach

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 11:55 AM SAST
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kubasb

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 06:49 PM SAST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

babs

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 08:30 AM SAST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliaverb

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 11:12 AM CEST

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)
Halictus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Halictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

podicepscristatus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 03:01 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

sexta

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 09:20 PM CEST
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

dierkesp

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:01 PM CEST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

christianschenk1

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 12:06 PM SAST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerschneider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 05:32 PM SAST

Περιγραφή

Um welche Art handelt es sich wohl?

Epeolus fallax - Photo (c) Orlando Ferguson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Epeolus fallax, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 02:03 PM CEST

Περιγραφή

on Tanacetum

Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

lennartm

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 06:03 PM SAST
Colletes cunicularius - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Colletes cunicularius, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

peter_gabler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 12:01 PM SAST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallenstein

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 03:03 PM CEST
Colletes - Photo (c) aga-ma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

biggi20

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biggi20

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biggi20

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

biggi20

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Nomada - Photo (c) Juan Cepeda Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 04:10 PM CEST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danielawar: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 41