Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robjamax

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 02:55 PM CST
Gesneriaceae - Photo (c) Daniel A. Monsalve Ortiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel A. Monsalve Ortiz
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Οικογένεια Gesneriaceae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 12:06 PM CST
Pilea - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Pilea, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madcommando

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:11 AM CST

Περιγραφή

Cultivated hexagonal seed pods for cooking and medicinal oil. Oil is popularity South Korea according to the farmer

Plukenetia - Photo (c) Michael Hermann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Plukenetia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radiantcactus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:15 AM CST
Spathacanthus - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Spathacanthus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bike_hike

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:08 PM CST
Macrocarpaea - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Macrocarpaea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:50 PM CST
Citharexylum - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Citharexylum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dietz_

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:25 PM CST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

dietz_

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:22 PM CST
Monnina - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Monnina, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

arthurchp

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 07:02 AM CST
Hillia - Photo (c) bronzit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Hillia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

rgvbirdingallnature

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:33 PM CST
Αποκυνοειδή - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:03 AM CST
Acalypha - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Acalypha, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agustl

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:28 PM EST
Gustavia - Photo (c) Jenn Sinasac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Sinasac
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Gustavia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darien

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:35 AM EST
Maianthemum - Photo (c) Gravitywave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Maianthemum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:23 AM EST
Guatteria - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Guatteria, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:12 PM EST
Philodendron - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Philodendron, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bilqis

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 08:31 AM EST

Τόπος

Panamá, PA-PN, PA (Google, OSM)
Acalypha - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Acalypha, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

eleodes

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:56 AM EST

Τόπος

Chiriqui, PA (Google, OSM)
Palicourea - Photo (c) Marvin López M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marvin López M.
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Palicourea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

judywalker

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:46 AM EST

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Costus - Photo (c) Dave Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Skinner
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Costus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

eleodes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:14 AM EST

Τόπος

Chiriqui, PA (Google, OSM)
Centropogon - Photo (c) Cody H., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Centropogon, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerti2

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:04 PM EST
Pentagonia - Photo (c) Joel Abroad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Pentagonia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

micelio-kosmico

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 05:11 PM EST
Alibertia - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Alibertia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2008 10:19 AM EST
Ερυθρίνη - Photo (c) Justin Jacobs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Jacobs
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:10 AM EST
Hedyosmum - Photo (c) jpcahill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Hedyosmum, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:19 AM EST
Hedyosmum - Photo (c) jpcahill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Hedyosmum, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:25 AM EST
Συκή - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 06:27 PM EST
Coutarea - Photo (c) Aurelio Molina Hernández., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aurelio Molina Hernández.
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Coutarea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:13 PM CST
Spigelia - Photo (c) Alex Popovkin, Bahia, Brazil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Spigelia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

keylabenites

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:47 PM CST
Μαλαχοειδή - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keylabenites

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:35 PM CST
Picramnia - Photo (c) Jenny Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Γένος Picramnia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gisselle33

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

PANAMOSAB (Google, OSM)
Ερυθροδανοειδή - Photo (c) Ellie Garvie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ellie Garvie
Η ταυτότητα του χρήστη daniel_aguilar: Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2540