Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanne10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 02:40 PM +13
Corynocarpus laevigatus - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Corynocarpus laevigatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanne10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 02:42 PM +13
Corynocarpus laevigatus - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Corynocarpus laevigatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaipatiki_naturewatch

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 03:42 PM NZST

Περιγραφή

at left, with mamaku and kiekie on other streambank

Coprosma autumnalis - Photo (c) jacqui-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaipatiki_naturewatch

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 03:47 PM NZST

Περιγραφή

Above boardwalk over sinkhole and subsequent channel by sewage manhole at streamside and below Fernlea Rise

Coprosma autumnalis - Photo (c) jacqui-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdcall

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 11:45 AM NZST

Περιγραφή

Small Moth Plant, 5-10cm tall. Pulled out by roots.

Araujia sericifera - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Araujia sericifera, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdcall

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 11:56 AM NZST

Περιγραφή

Large, mature Moth Plant vine growing along boundary fence adjacent footpath. Rooted in private property.

Araujia sericifera - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Araujia sericifera, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenas17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 03:19 PM NZDT
Petroica longipes - Photo (c) surfap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Petroica longipes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya121

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 07:16 PM +13
Araujia sericifera - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Araujia sericifera, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaipatiki_naturewatch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 11:28 AM NZDT

Περιγραφή

by rawirinui with Rubus cissoides

Ετικέτες

Geniostoma ligustrifolium ligustrifolium - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Geniostoma ligustrifolium var. ligustrifolium, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 10:29 AM +13
Beilschmiedia tarairi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Beilschmiedia tarairi, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 10:00 AM +13
Dysoxylum spectabile - Photo (c) eve_manning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Dysoxylum spectabile, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 12:11 PM +13
Coprosma repens - Photo (c) Sue Carnahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 12:09 PM +13
Vitex lucens - Photo (c) miro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Vitex lucens, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 12:09 PM +13
Pittosporum crassifolium - Photo (c) emanning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Pittosporum crassifolium, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 10:04 AM +13
Solanum aviculare - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Solanum aviculare, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Peperomia urvilleana - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Peperomia urvilleana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 11:49 AM +13
Hedycarya arborea - Photo (c) melissa_hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Hedycarya arborea, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

peter143

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:33 PM +13

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Μαγνόλια - Photo (c) Ignacio A. Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikereevesmcmillan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Corokia cotoneaster - Photo (c) gailtv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Corokia cotoneaster, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake219

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 08:46 AM +13

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)
Dodonaea viscosa - Photo (c) Ma. Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandraemery

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 03:54 PM NZST
Plagianthus divaricatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Plagianthus divaricatus, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaucoup

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 08:39 AM NZST

Τόπος

Manukau, NZ-AU, NZ (Google, OSM)
Brachyglottis repanda - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Brachyglottis repanda, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylexislearningplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:20 PM NZST
Hoheria - Photo (c) Avenue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Γένος Hoheria, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylexislearningplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:18 PM NZST
Osteospermum moniliferum - Photo (c) FOSTER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Osteospermum moniliferum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylexislearningplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:21 PM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Coprosma robusta - Photo (c) Tony Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Coprosma robusta, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylexislearningplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:23 PM NZST
Dodonaea viscosa - Photo (c) Ma. Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdcall

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 11:45 AM NZST

Περιγραφή

Small Moth Plant, 5-10cm tall. Pulled out by roots.

Araujia hortorum - Photo (c) jacqui-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Araujia hortorum [inactive], Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdcall

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 11:46 AM NZST

Περιγραφή

Small Woolly Nightshade ~10cm tall. Pulled out by roots.

Solanum mauritianum - Photo (c) Louisa Billeter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Solanum mauritianum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdcall

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 11:56 AM NZST

Περιγραφή

Large, mature Moth Plant vine growing along boundary fence adjacent footpath. Rooted in private property.

Araujia hortorum - Photo (c) jacqui-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Araujia hortorum [inactive], Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenas17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018 03:39 PM NZDT
Chrysothrix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη danbennett: Γένος Chrysothrix, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77