Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2007 09:48 AM +11

Τόπος

Ouvéa, NC-IL, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Santia - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Santia, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2007 04:32 PM +11
Seriatopora - Photo (c) Zack, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Seriatopora, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2007 04:31 PM +11
Galaxea - Photo (c) hokoonwong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Galaxea, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2007

Τόπος

Îles Loyauté, NC (Google, OSM)
Acropora - Photo (c) David Kidwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Acropora, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2007 04:31 PM +11
Platygyra - Photo (c) Philippe Bourjon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Platygyra, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 06:38 PM +11
Dolophones - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Dolophones, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 07:33 PM +11
Notredamia - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Notredamia, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 07:33 PM +11
Notredamia - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Notredamia, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 07:36 PM +11
Notredamia - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Notredamia, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2009 10:22 AM +11

Ετικέτες

Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 10:37 PM +11
Leptophlebiidae - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Οικογένεια Leptophlebiidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 11:06 PM +11
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 11:06 PM +11
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 11:07 PM +11
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:15 AM UTC
Κνιδόζωα - Photo (c) Giorgos Vintzileos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2010 11:16 AM +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Dipsastraea - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Dipsastraea, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2010 10:51 AM +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Pavona - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Pavona, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2010 11:04 AM +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Porites - Photo (c) Marlin Lee Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Porites, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:05 PM +11
Τριχόπτερα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:48 AM +11

Περιγραφή

Pictures taken between 10 and 26m

Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:07 AM +11
Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:48 AM +11

Περιγραφή

Pictures taken between 10 and 26m

Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:29 AM +11

Περιγραφή

In a cave

Ροδοφύκη - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιναχίδαι (Οικογένεια Inachidae)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:31 AM +11
Ιναχίδαι - Photo (c) Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Ιναχίδαι (Οικογένεια Inachidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:19 PM +11
Clathrinida - Photo (c) WoRMS for SMEBD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Τάξη Clathrinida, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:55 AM +11

Περιγραφή

Pictures taken between 10 and 26 meters

Filograna - Photo (c) Guido Schmitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Γένος Filograna, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:16 AM +11
Ροδοφύκη - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:33 AM +11

Περιγραφή

In a cave

Ascidiacea - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Ομοταξία Ascidiacea, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:44 AM +11

Περιγραφή

In a cave

Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρηματοφόρα (Συνομοταξία Foraminifera)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:26 AM +11

Περιγραφή

In a cave

Τρηματοφόρα - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη damienbr: Τρηματοφόρα (Συνομοταξία Foraminifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 317