Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoebe21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:10 AM CST
Urocissa caerulea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Urocissa caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauline_expat

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 09:32 AM UTC
Hypsipetes leucocephalus nigerrimus - Photo (c) Yiluen Yilan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yiluen Yilan
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Hypsipetes leucocephalus ssp. nigerrimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauline_expat

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 12:32 PM UTC
Dendrocitta formosae - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Dendrocitta formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauline_expat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 05:56 AM AWST
Pycnonotus sinensis formosae - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Pycnonotus sinensis ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauline_expat

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 03:01 PM UTC

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardpeng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 07:01 PM CST
Heteropoda venatoria - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Heteropoda venatoria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niathecreator

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 07:45 PM CST

Τόπος

Wunshan District (Google, OSM)
Theretra nessus - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Theretra nessus, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choudavid0

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:57 PM CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Urocissa caerulea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Urocissa caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:19 PM AEST
Psilopogon nuchalis - Photo (c) Mengti Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mengti Yang
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Psilopogon nuchalis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:28 PM AEST
Pycnonotus sinensis formosae - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Pycnonotus sinensis ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:28 PM AEST
Pycnonotus sinensis formosae - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Pycnonotus sinensis ssp. formosae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wing_hung

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:53 AM UTC
Psilopogon nuchalis - Photo (c) Mengti Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mengti Yang
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Psilopogon nuchalis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:16 PM AWST
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meilingwu

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:36 AM AWST
Urocissa caerulea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Urocissa caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

sonxon

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 06:01 PM AWST
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmkwok

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 05:55 PM CST
Anoplophora chinensis - Photo (c) Manoj Samuel Grg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manoj Samuel Grg
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Anoplophora chinensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:01 AM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Urocissa caerulea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Urocissa caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:15 AM CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)
Plestiodon elegans - Photo (c) Eric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Plestiodon elegans, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:21 AM CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)
Takydromus - Photo (c) Robert Sprackland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Sprackland
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Γένος Takydromus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

sonxon

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 06:17 AM AWST
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonxon

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:17 AM AWST
Dicrurus macrocercus - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Dicrurus macrocercus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjtai

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 02:59 PM AWST

Τόπος

淡水區, TW (Google, OSM)
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liu_yung_lung

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:35 AM AWST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niathecreator

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:26 AM AWST

Τόπος

Wunshan District (Google, OSM)
Daimio tethys - Photo (c) jathin05, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Daimio tethys, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lava_chen

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 12:21 PM CST

Περιγραφή

曉褐蜻,紫紅蜻蜓
Crimson Dropwing
ベニトンボ(紅蜻蛉)

Trithemis aurora - Photo (c) AnnLazaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by AnnLazaro
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauline_expat

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 12:57 PM UTC
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 10:00 AM AWST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoechung

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 10:58 AM AWST

Τόπος

文山區, TW (Google, OSM)
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoechung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 04:43 PM AWST
Milionia zonea - Photo (c) Manoj Samuel Grg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manoj Samuel Grg
Η ταυτότητα του χρήστη dajiang: Milionia zonea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45