Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfreeze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:11 PM EDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Halysidota tessellaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 08:05 PM EDT

Ετικέτες

Pholisora catullus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Pholisora catullus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micki_palmersheim

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:00 AM UTC
Alypia octomaculata - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Alypia octomaculata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms-beth

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 04:34 PM EDT
Darapsa myron - Photo (c) Kyhl Austin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Darapsa myron, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamkimzey

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:01 PM PDT

Περιγραφή

barn swallows near

Sialia sialis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamkimzey

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:51 AM PDT
Hemaris thysbe - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Hemaris thysbe, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandracumbie

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:55 PM EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Meneerke bloem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

alexandracumbie

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:56 PM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamkimzey

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:58 AM PDT
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamkimzey

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:07 AM PDT
Atalopedes campestris - Photo (c) Brenda Bull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Atalopedes campestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

jkratman

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:03 PM EDT

Τόπος

Blacksburg (Google, OSM)

Περιγραφή

double crested cormorant

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithmccord

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:57 PM UTC
Automeris io - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Automeris io, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithmccord

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:14 PM EDT

Τόπος

Christiansburg (Google, OSM)
Hemaris thysbe - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Hemaris thysbe, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestseasons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:49 PM EDT
Limenitis archippus - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Limenitis archippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucareptile

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:47 PM EDT

Περιγραφή

A single individual seen in a vernal pool that this species is known to breed in. This was my first time ever seeing an adult spadefoot. It seems I missed the actual breeding event, as all the vernal pools I looked in were already full of spadefoot eggs.

Scaphiopus holbrookii - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Scaphiopus holbrookii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitjcampbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:13 PM EDT
Caenurgina crassiuscula - Photo (c) treichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Caenurgina crassiuscula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolineilh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 06:55 PM EDT
Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celithemis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:35 PM EDT

Περιγραφή

very tiny, only shot on windy leaf

Brenthia pavonacella - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Brenthia pavonacella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celithemis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:35 PM EDT

Περιγραφή

very tiny, only shot on windy leaf

Brenthia - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Γένος Brenthia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celithemis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:35 PM EDT
Adela caeruleella - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Adela caeruleella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyflip

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 12:40 AM EDT
Agriphila ruricolellus - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Agriphila ruricolellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laneyparrish2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:44 PM EDT

Τόπος

Blacksburg (Google, OSM)
Chlosyne nycteis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Chlosyne nycteis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

ebspeciesfishing

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 06:32 PM EDT
Καβαλερού - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Καβαλερού (Securigera varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebspeciesfishing

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 05:42 PM EDT

Ετικέτες

Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shupocky

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 07:38 PM EDT

Τόπος

F-01, VA, USA (Google, OSM)
Antennaria solitaria - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Antennaria solitaria, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:45 PM EDT

Ετικέτες

Lacinipolia renigera - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Lacinipolia renigera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:48 PM EDT

Ετικέτες

Lacinipolia renigera - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Lacinipolia renigera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:45 PM EDT

Ετικέτες

Tortricidia testacea - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Tortricidia testacea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:46 PM EDT

Ετικέτες

Euchlaena obtusaria - Photo (c) Steve Wagner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Euchlaena obtusaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 09:19 AM EDT

Ετικέτες

Packardia geminata - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cyrusli: Packardia geminata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2068