Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bbpokey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 04:08 ΜΜ MST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

asnunez3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 10:23 ΜΜ MST
Λαντάνα - Photo (c) Kathia Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kathia Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

valt

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Cynipidae - Photo (c) Miles Zhang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miles Zhang
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Οικογένεια Cynipidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

augustafarley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 09:56 ΠΜ MDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toosphexy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:28 ΠΜ CDT
Sedum wrightii - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Sedum wrightii, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:11 ΠΜ CDT

Τόπος

Uvalde, TX, US (Google, OSM)
Sedum wrightii - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Sedum wrightii, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeczyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

US-285; 7 mi. N Sanderson

Sedum parvum - Photo (c) Antonio Moreno Talamantes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Moreno Talamantes
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Sedum parvum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeczyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

US-285; 7 mi. N Sanderson

Sedum cockerellii - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Sedum cockerellii, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:00 ΠΜ CDT
Sedum cockerellii - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Sedum cockerellii, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlkarp

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:19 ΠΜ MDT
Cercocarpus breviflorus - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Cercocarpus breviflorus, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

julietbrownlee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 12:40 ΜΜ MST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jquirozjr7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 05:00 ΜΜ MST

Περιγραφή

This plant is also seen very often around neighborhoods here in El Paso and many other dry areas. It does extremely well in dry temperatures as you can see here, it is very large and has beautiful green and yellow colors with it.

Nolina - Photo (c) Justin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Justin
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Γένος Nolina, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)

Παρατηρητής

tyrev

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 09:55 ΠΜ MST

Περιγραφή

Scientific name: Nolina Microcarpa
Common name: Beargrass, sacahuista
Observations: Thin circular hollow branches, long in length, grow in clusters, no flowers present, nothing present inside branches, at least 4 feet in height

Hesperaloe parviflora - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Hesperaloe parviflora, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

tsalloum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 02:11 ΜΜ MST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hybrids2

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 04:37 ΜΜ EDT
Nolina erumpens - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Nolina erumpens, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kking14

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 07:23 ΜΜ CDT
Nolina texana - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Dodd
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Nolina texana, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexraeb12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 01:48 ΜΜ CDT
Nolina texana - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Dodd
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Nolina texana, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulhotvedt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 04:06 ΜΜ MST
Nolina microcarpa - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Nolina microcarpa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtejasrgv

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 11:08 ΠΜ CDT
Yucca - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameliasworld

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 11:15 ΠΜ UTC
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egeest

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 07:31 ΜΜ UTC
Yucca filamentosa - Photo (c) Gertrud K., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca filamentosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hidingpool

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 03:12 ΜΜ UTC
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcselman

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 12:23 ΜΜ UTC
Yucca treculiana - Photo (c) bybarra1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca treculiana, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowhummingbird

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:53 ΜΜ CDT
Yucca pallida - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca pallida, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theambermycophile

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:54 ΜΜ CST
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drodrig7

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:26 ΠΜ CDT
Hesperaloe parviflora - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Hesperaloe parviflora, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irishkeith

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:04 ΠΜ CDT
Yucca - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sc7732

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 04:19 ΜΜ CST
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceyp

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:03 ΜΜ CDT
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhenry386

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:50 ΜΜ CDT
Yucca aloifolia - Photo (c) Cody Stricker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cody Stricker
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca aloifolia, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 21190