Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 08:12 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Big Bend National Park, Rio Grande Overlook

Dalea wrightii - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Dalea wrightii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_pav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 02:24 ΜΜ CST
Dalea wrightii - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Dalea wrightii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boutelouaben

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 12:33 ΜΜ UTC
Dalea wrightii - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Dalea wrightii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolandmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:29 ΜΜ CST
Porophyllum scoparium - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Porophyllum scoparium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:48 ΜΜ CDT
Porophyllum scoparium - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Porophyllum scoparium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 10:53 ΠΜ PDT
Perityle aglossa - Photo (c) Javier Ochoa Espinoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier Ochoa Espinoza
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Perityle aglossa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 04:20 ΜΜ PST
Eremothera chamaenerioides - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Eremothera chamaenerioides, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfleenor

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 04:54 ΜΜ CDT
Dalea neomexicana - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Dalea neomexicana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura-white

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Eriogonum tenellum - Photo (c) Jeannie Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeannie Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Eriogonum tenellum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:06 ΠΜ CDT
Eriogonum tenellum - Photo (c) Jeannie Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeannie Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Eriogonum tenellum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:17 ΠΜ CDT
Eriogonum tenellum - Photo (c) Jeannie Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeannie Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Eriogonum tenellum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:23 ΠΜ CDT
Eriogonum tenellum - Photo (c) Jeannie Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeannie Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Eriogonum tenellum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:02 ΠΜ CDT
Perityle aglossa - Photo (c) Javier Ochoa Espinoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier Ochoa Espinoza
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Perityle aglossa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 10:44 ΠΜ MST

Περιγραφή

Host: Engelmann's Pricklypear.

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

ajamico

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:58 ΜΜ MST

Περιγραφή

This observation is for the discoloration on the paddles of the cactus.
Cactus observation: https://www.inaturalist.org/observations/123974205

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

nat_t

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 11:15 ΠΜ EST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

nat_t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:07 ΠΜ EDT
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

theearthworm

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 06:12 ΜΜ MST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

plantperson7654

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mosaic virus? This cactus was healthy for years, but this year became infested with pests (Chelinidea vittiger? Last photo is of the bugs). Since then it's developed this discoloration on some of the pads.

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

inaturalist_cesar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:24 ΜΜ CST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 04:19 ΜΜ PST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 04:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

???

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 04:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

???

Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

waldridge

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:03 ΜΜ CDT
Κραμβώδη - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggilker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 01:45 ΜΜ CDT
Nolina erumpens - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Nolina erumpens, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 12:39 ΜΜ CDT
Yucca torreyi - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca torreyi, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolandmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 02:59 ΜΜ CST
Vauquelinia corymbosa angustifolia - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Vauquelinia corymbosa ssp. angustifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadebarger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 04:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Rather small plant found in the shade next to a creek.

Dichanthelium - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Γένος Dichanthelium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 09:25 ΠΜ CST
Yucca aloifolia - Photo (c) Cody Stricker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cody Stricker
Η ταυτότητα του χρήστη currenfrasch: Yucca aloifolia, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20715