Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougr25

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:48 AM EDT

Τόπος

New Paltz, NY, US (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkrohn

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:58 AM EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queensfarms

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:14 AM EDT

Τόπος

LaGrangeville (Google, OSM)
Pseudacris crucifer - Photo (c) Bruce J. Mohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce J. Mohn
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougr25

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:10 AM EDT
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saphireahlers

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:11 PM EDT

Περιγραφή

Saw it chilling outside of the Stewart's i work at.

Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven20

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:11 PM EDT
Nerodia sipedon sipedon - Photo (c) ronthill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Nerodia sipedon ssp. sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleymedea

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:37 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feallen

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 07:10 PM EDT
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:42 PM EDT

Τόπος

Cortland, NY, US (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fractalnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 06:05 PM EDT

Τόπος

Cuyler, NY, USA (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zadoro

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:41 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

physhbuoy

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:51 AM EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) Jance S Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jance S Carter
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zadoro

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:59 AM EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxxieg

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:28 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aditya55

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:06 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsku

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:40 AM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Notophthalmus - Photo (c) Ansel Oommen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ansel Oommen
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Γένος Notophthalmus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pambreeman

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:01 PM EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlh1958

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:55 PM EDT

Τόπος

Spencer, NY, US (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickadee1379

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:41 PM EDT

Τόπος

Tuxedo Park (Google, OSM)
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdale1334

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:59 AM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindagayton

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:56 PM EDT
Xanthotype - Photo (c) Kyle Warnecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Warnecke
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Γένος Xanthotype, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louc33

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:52 AM EDT
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ximenaoc

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:36 AM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madmage

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:20 AM EDT
Lithobates sylvaticus - Photo (c) ricmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj_brusini

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:34 AM EDT
Chrysemys picta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Chrysemys picta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lambgarden

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:55 AM EDT

Τόπος

Shokan, NY, US (Google, OSM)
Diadophis punctatus edwardsii - Photo (c) Alex Karasoulos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alex Karasoulos
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Diadophis punctatus ssp. edwardsii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbo742

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:58 AM EDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colbee1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:04 PM EDT
Lithobates pipiens - Photo (c) Stylurus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates pipiens, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colbee1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:10 PM EDT
Lithobates pipiens - Photo (c) Stylurus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates pipiens, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trilume

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:09 PM EDT

Τόπος

Chatham (Google, OSM)
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη cserpentina: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2818