Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvbhaktha

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:52 ΠΜ IST
Ricaniidae - Photo (c) Harvey Perkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harvey Perkins
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Οικογένεια Ricaniidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijay45

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Elephas maximus indicus - Photo (c) janeyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by janeyd
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Elephas maximus ssp. indicus, Ένα μέλος του Ασιατικός Ελέφαντας (Elephas maximus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basavanna

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 08:17 ΠΜ IST
Φίδια - Photo (c) Vipul Ramanuj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vipul Ramanuj
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelajacob

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:16 ΜΜ IST
Orvasca - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Orvasca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kunikimu

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 06:54 ΠΜ IST
Opogona - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Opogona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:35 ΠΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelajacob

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:05 ΠΜ IST

Τόπος

Whitefield (Google, OSM)
Messena - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Messena, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelajacob

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:37 ΜΜ IST

Τόπος

Whitefield (Google, OSM)
Hierodula tenuidentata - Photo (c) Manjunath Acharya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manjunath Acharya
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Hierodula tenuidentata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

praveen_tangirala

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:16 ΠΜ IST

Περιγραφή

Green big was preying/scavenging on the dead insect

Haematorrhophus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Haematorrhophus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2012 10:50 ΠΜ IST
Haematorrhophus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Haematorrhophus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemant

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:56 ΠΜ IST
Haematorrhophus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Haematorrhophus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavanyaraju

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:12 ΠΜ IST
Doddifoenus burksi - Photo (c) Hemanth Kumar H M, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hemanth Kumar H M
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Doddifoenus burksi, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoban

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:57 ΠΜ IST
Doddifoenus burksi - Photo (c) Hemanth Kumar H M, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hemanth Kumar H M
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Doddifoenus burksi, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elksdeer

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 06:39 ΠΜ IST

Τόπος

Vickramasingapuram (Google, OSM)
Τερμίτες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelajacob

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:53 ΜΜ IST

Τόπος

Thane (Google, OSM)
Phereoeca - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Phereoeca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

joelajacob

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:13 ΜΜ IST

Τόπος

Whitefield (Google, OSM)
Hemerobiidae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Οικογένεια Hemerobiidae, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

venkatmangudi

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 08:10 ΜΜ IST
Δίπτερα - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachin_bhat

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:55 ΠΜ IST
Rhiniidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Οικογένεια Rhiniidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prajwaldeep

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:29 ΜΜ IST
Haematorrhophus nigroviolaceus - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Haematorrhophus nigroviolaceus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_lover_srijan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 05:30 ΜΜ IST

Τόπος

Banashankari (Google, OSM)
Clytocera - Photo (c) Thomas Job, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Job
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Clytocera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarachand

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:53 ΠΜ IST
Pirithoicus - Photo (c) Thilina Hettiarachchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thilina Hettiarachchi
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Pirithoicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devathi

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 08:51 ΠΜ IST
Cnemaspis mysoriensis - Photo (c) Zeeshan Mirza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zeeshan Mirza
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Cnemaspis mysoriensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarachand

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:38 ΠΜ IST
Haematorrhophus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Haematorrhophus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarachand

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:38 ΠΜ IST
Reduviidae - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Οικογένεια Reduviidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:57 ΠΜ IST
Chloropidae - Photo (c) John Guerin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Guerin
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Οικογένεια Chloropidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Κορυφαίος
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudhanatri

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 01:29 ΜΜ IST
Lagerstroemia - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Γένος Lagerstroemia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 03:11 ΜΜ IST
Schizocephala bicornis - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Schizocephala bicornis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 02:31 ΜΜ IST
Ascalaphinae - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Υποοικογένεια Ascalaphinae, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhithan

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 10:41 ΠΜ IST
Pithitis - Photo (c) Pasteur Ng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pasteur Ng
Η ταυτότητα του χρήστη csbandi: Υπογένος Pithitis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6038