Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

juan_linares

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:33 ΜΜ CEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)

Παρατηρητής

turra2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:42 ΠΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Κόκκινο Ελάφι - Photo (c) Andrew Melton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Melton
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiko_bayo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:22 ΜΜ CEST

Τόπος

Santalavilla (Google, OSM)
Cymbalophora pudica - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Cymbalophora pudica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισπανικός Βασιλαετός (Aquila adalberti)

Παρατηρητής

cesarpollo5

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Ισπανικός Βασιλαετός - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ισπανικός Βασιλαετός (Aquila adalberti)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)

Παρατηρητής

jm0

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 08:29 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Parecen huevos de algún insecto

Έντομα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

jm0

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

jm0

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

jm0

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jm0

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Zamora, ES-CL, ES (Google, OSM)
Bufo spinosus - Photo (c) snake snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rita_ferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021
Apis mellifera iberiensis - Photo (c) juan manuel pérez rayego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juan manuel pérez rayego
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Apis mellifera ssp. iberiensis, Ένα μέλος του Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llourenco92

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:15 ΠΜ WEST

Τόπος

Sobreda, Portugal (Google, OSM)
Apis mellifera iberiensis - Photo (c) juan manuel pérez rayego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juan manuel pérez rayego
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Apis mellifera ssp. iberiensis, Ένα μέλος του Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgejuanrueda

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 02:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)
Apis mellifera iberiensis - Photo (c) juan manuel pérez rayego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juan manuel pérez rayego
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Apis mellifera ssp. iberiensis, Ένα μέλος του Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

toki999

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:52 ΜΜ CEST
Κότσυφας - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Cobitis calderoni - Photo (c) David Perez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Cobitis calderoni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgarc3

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Cobitis calderoni - Photo (c) David Perez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Cobitis calderoni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

adenis40

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Στικτή Νεροχελώνα - Photo (c) Евсеева Анна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евсеева Анна
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c95

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 09:27 ΜΜ CEST

Τόπος

Compludo (Google, OSM)
Zamenis scalaris - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Χαμωτίδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 12:02 ΜΜ CEST
Sesia apiformis - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Sesia apiformis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarpollo5

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:12 ΠΜ CEST
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcasler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Ευρωπαϊκή Αγριόγατα - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ευρωπαϊκή Αγριόγατα (Felis silvestris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:56 ΠΜ CEST
Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarpollo5

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 08:29 ΜΜ CEST
Malpolon monspessulanus - Photo (c) Bald Ibis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bald Ibis
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Malpolon monspessulanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcasler

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 10:25 ΜΜ CEST
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcasler

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcasler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:17 ΜΜ CEST
Empusa pennata - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Empusa pennata, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 06:35 ΠΜ CEST
Rhipicephalus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Γένος Rhipicephalus, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

wildcasler

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 06:05 ΜΜ CEST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γενέτα (Genetta genetta)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 08:46 ΜΜ CEST
Κοινή Γενέτα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Κοινή Γενέτα (Genetta genetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcasler

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 09:20 ΜΜ CEST
Centaurea cyanus - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Centaurea cyanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1245