Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altom

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 09:00 AM BST
Felis silvestris silvestris - Photo (c) janconl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by janconl
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Felis silvestris ssp. silvestris, Ένα μέλος του Ευρωπαϊκή Αγριόγατα (Felis silvestris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αγριόγατα (Felis silvestris)

Παρατηρητής

robcorv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Ευρωπαϊκή Αγριόγατα - Photo (c) javisahun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ευρωπαϊκή Αγριόγατα (Felis silvestris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 08:49 AM CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Λευκός Πελαργός - Photo (c) cotallononocot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anxosromeo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:27 AM CEST

Περιγραφή

Fotos de Javier Torbado, socio de ANAPRI

Malus - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Γένος Malus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 10:39 AM CET
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Jean-Guy Papineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Guy Papineau
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 07:37 PM CET
Αχεροντία Η Άτροπος - Photo (c) Carolina Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carolina Perez
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 11:43 AM CET
Αχεροντία Η Άτροπος - Photo (c) Carolina Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carolina Perez
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 04:24 PM CET
Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:40 PM CEST
Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

alfonsojorgecasodeloscobosmartinez

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 01:04 PM SAST
Χρυσαετός - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)

Παρατηρητής

poolcoyanza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 03:29 PM CET
Φυλλοσκόπος - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετροσπουργίτης (Petronia petronia)

Παρατηρητής

poolcoyanza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:14 AM CET
Πετροσπουργίτης - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Πετροσπουργίτης (Petronia petronia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

poolcoyanza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 04:21 PM CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

poolcoyanza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:08 PM CET
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Jean-Guy Papineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Guy Papineau
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

poolcoyanza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 03:21 PM CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2012

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Pleurodeles waltl - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Pleurodeles waltl, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiko_bayo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 10:45 PM CET

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

txabardegi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2013 11:21 PM CET

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonor69

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:21 AM CET

Περιγραφή

Setas

Coprinus comatus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpesq

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα (Anthus spinoletta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hectorgarcia1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 06:31 PM CEST

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Triturus marmoratus - Photo (c) Guilherme Castro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guilherme Castro
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Triturus marmoratus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_manta_leon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 07:04 PM CEST
Agaricus campestris - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Agaricus campestris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_manta_leon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:01 PM CEST

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Pleurotus eryngii - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Pleurotus eryngii, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

sbrnmnndz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 04:45 PM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Σκαρθάκι - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliag

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 10:04 AM CEST
Lapiedra martinezii - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Lapiedra martinezii, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

sbrnmnndz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Islas Canarias, ES (Google, OSM)
Αγριοκούνελο - Photo (c) Alex J., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrnmnndz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:55 AM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)

Παρατηρητής

fiko_bayo

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 10:22 AM CEST
Ιβίσκος Ο Συριακός - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiko_bayo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:45 PM CEST

Περιγραφή

Árbol rascado con cornamenta

Quercus rotundifolia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη cronicas_salvajes: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1184