Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:17 AM CEST

Περιγραφή

Fotos del viaje organizado por ANAPRI para ver el paso migratorio de aves marinas.

Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Tanja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:42 AM CEST

Περιγραφή

Fotos del viaje organizado por ANAPRI para ver el paso migratorio de aves marinas.

Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Tanja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 07:15 PM CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 03:25 PM CET

Περιγραφή

En Foeniculum vulgare

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:23 PM CET
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 01:58 PM UTC

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Λαγομηλιά - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 12:28 PM UTC

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 11:00 AM UTC

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) sofya_priezzhih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 11:06 AM UTC

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 11:10 AM UTC

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) sofya_priezzhih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 02:43 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Fotos de mis salidas de campo, sobre todo por la zona de Colmenar Viejo, Madrid.

Ετικέτες

Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 03:01 PM CET

Περιγραφή

Fotos de mis salidas de campo, sobre todo por la zona de Colmenar Viejo, Madrid.

Ετικέτες

Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 11:34 AM UTC

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) 조흥상, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 04:05 PM CET

Περιγραφή

Sustrato básico de calizas. Olmo de Nuevo Baztán. Ejemplar singular.
Ver observación: https://spain.inaturalist.org/observations/72075253

Ulmus minor - Photo (c) rolandwirth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Ulmus minor, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

peresol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 09:00 AM CET
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 03:16 PM CET
Όρνιο - Photo (c) Nuno Barreto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Όρνιο (Gyps fulvus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 03:10 PM CET
Capra pyrenaica victoriae - Photo (c) Carlos Sanchez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Capra pyrenaica ssp. victoriae, Ένα μέλος του Ισπανικό Αγριοκάτσικο (Capra pyrenaica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 01:42 PM CET
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Hypnum cupressiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 01:31 PM CET
Cistus ladanifer - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Cistus ladanifer, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 11:49 AM CET
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 12:29 PM CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) seelengalerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 12:58 PM CET
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 01:30 PM CET
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 02:23 PM CET
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 02:27 PM CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) seelengalerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 02:57 PM CET
Λευκός Πελαργός - Photo (c) Barry Badcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 02:58 PM CEST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)

Παρατηρητής

victortorrelaguna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 09:27 AM CET
Κυκλάμινο - Photo (c) broomie321, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Κυκλάμινο (Γένος Cyclamen)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

isaagora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 11:48 AM CET
Κουμαριά - Photo (c) majo00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Κουμαριά (Arbutus unedo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

julio_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 05:21 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cristinavillaverde: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 84