Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julymasias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:55 ΠΜ -03
Arachnitis uniflora - Photo (c) Bernardo Segura Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardo Segura Silva
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Arachnitis uniflora, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julymasias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:59 ΜΜ -03
Ormiscodes - Photo (c) josebesa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Ormiscodes, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaracg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 05:15 ΜΜ -03
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggie189

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 05:34 ΜΜ -03
Embothrium coccineum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Embothrium coccineum, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joako990

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 04:29 ΜΜ -03

Τόπος

Osorno, CL-LL, CL (Google, OSM)
Podocarpus salignus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Podocarpus salignus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisvaldes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Escasos registros públicos. Estromas moriformes sobre ramas de Nothofagus dombeyi.

Few public records. Moriform stromas in branches of Nothofagus dombeyi.

Cyttaria johowii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Cyttaria johowii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)

Παρατηρητής

elina_carreno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 06:00 ΜΜ -03
Πολυπλακοφόρα - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elina_carreno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:48 ΜΜ -03
Πολυπλακοφόρα - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego1996

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:39 ΠΜ -03
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_landeros_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:00 ΜΜ -03

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)
Ormiscodes - Photo (c) josebesa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Ormiscodes, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:38 ΜΜ -03
Guepiniopsis - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Guepiniopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherinesepulveda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:47 ΜΜ -03
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cami_unu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:27 ΠΜ -03
Rhododendron - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janocs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:18 ΜΜ -03

Τόπος

Osorno, CL-LL, CL (Google, OSM)
Fuchsia - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Fuchsia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentina_fernanda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:57 ΜΜ -03
Oxychilus alliarius - Photo (c) Michael A. Voeltz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael A. Voeltz
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Oxychilus alliarius, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiera_valentina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:33 ΜΜ -03
Stereum hirsutum - Photo (c) bodhiheera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bodhiheera
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Stereum hirsutum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benji33750

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:53 ΜΜ -03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvtiasnicolas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:38 ΜΜ -03
Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Scutellinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:06 ΜΜ -03
Bomarea salsilla - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Bomarea salsilla, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacienta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 04:32 ΜΜ -03

Περιγραφή

Trepadora en zona cercana a playa Los Burros

Bomarea salsilla - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Bomarea salsilla, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecastillo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:05 ΜΜ -03
Thelephora terrestris - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Thelephora terrestris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_stange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 12:54 ΜΜ -03
Arachnitis uniflora - Photo (c) Bernardo Segura Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardo Segura Silva
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Arachnitis uniflora, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marielacordero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 06:06 ΜΜ -03
Liolaemus - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Liolaemus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelalikantoguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 11:04 ΠΜ -03
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphitere

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 03:12 ΜΜ -04
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciaolmos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Σύνθετο Cortinarius magellanicus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natascha59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 05:25 ΜΜ -03
Ganoderma australe - Photo (c) greg n, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by greg n
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Ganoderma australe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)

Παρατηρητής

juanoso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:13 ΜΜ -03

Τόπος

Chile (Google, OSM)
Αμανίτης Ο Ερυθριών - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_andres

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:50 ΠΜ -03
Acanthinodera cumingii - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Acanthinodera cumingii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphaeroidale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:04 ΠΜ -03
Briza - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cristianriquelme: Γένος Briza, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 16314