Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeritacor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:06 PM CST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestor_cc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022

Τόπος

Puerto Morelos (Google, OSM)
Granatellus sallaei - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Granatellus sallaei, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celesterrdz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2010 10:24 AM UTC
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biobiobio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 02:22 AM UTC
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto611

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 02:27 PM CST

Περιγραφή

Pájaro carpintero mexicano

Dryobates scalaris - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Dryobates scalaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) jalinage00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

leascelyn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 10:37 AM CST

Τόπος

Campeche, CAMP, MX (Google, OSM)
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Psilorhinus morio - Photo (c) Andy Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Psilorhinus morio, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Una perfecta foto de "una rama"

Campephilus guatemalensis - Photo (c) Matt Wyczalkowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Campephilus guatemalensis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)
Granatellus sallaei - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Granatellus sallaei, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:51 PM CST
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepineda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:59 PM CST
Setophaga nigrescens - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Setophaga nigrescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almithos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 05:27 PM UTC
Dryobates scalaris - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Dryobates scalaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almithos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:42 PM UTC
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

almithos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:42 PM UTC
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almithos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:34 PM UTC
Zenaida asiatica - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almithos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:33 PM UTC
Zenaida asiatica - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almithos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:28 PM UTC
Setophaga coronata auduboni - Photo (c) M.L. Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Setophaga coronata ssp. auduboni, Ένα μέλος του Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Sarcoramphus papa - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Sarcoramphus papa, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Campephilus guatemalensis - Photo (c) Matt Wyczalkowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Campephilus guatemalensis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opal-swoonlong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Cassiculus melanicterus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Cassiculus melanicterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opal-swoonlong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Nayarit, MX (Google, OSM)
Campephilus guatemalensis - Photo (c) Matt Wyczalkowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Campephilus guatemalensis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siruki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:57 AM CST
Melospiza lincolnii - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Melospiza lincolnii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siruki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:57 AM CST
Melospiza lincolnii - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Melospiza lincolnii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)
Passerina ciris - Photo (c) Simon Tolzmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Passerina ciris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latropaloca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 09:51 AM UTC

Τόπος

Tanque Genty (Google, OSM)
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar312

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:55 AM MST

Περιγραφή

Tomada con Scope y celular

Melanerpes chrysogenys - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Melanerpes chrysogenys, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

siruki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:34 AM CST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

siruki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:33 AM CST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη criscatz: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47021