Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lockycooper1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:52 ΠΜ AEDT

Τόπος

Nimbin, NSW, AU (Google, OSM)
Pigea stellarioides - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Pigea stellarioides, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reecetaverner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:02 ΜΜ AEDT
Crinum pedunculatum - Photo (c) Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Crinum pedunculatum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:07 ΜΜ AEDT
Rhodamnia rubescens - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Rhodamnia rubescens, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:50 ΠΜ AEDT
Geitonoplesium cymosum - Photo (c) Margaret Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Geitonoplesium cymosum, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:09 ΠΜ AEDT
Ochna serrulata - Photo (c) Dave Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Ochna serrulata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickrose55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 12:38 ΜΜ AEDT

Τόπος

Main Arm, NSW, AU (Google, OSM)
Ochna serrulata - Photo (c) Dave Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Ochna serrulata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reecetaverner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:01 ΜΜ AEDT
Dodonaea viscosa - Photo (c) María Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by María Eugenia Mendiola González
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirstymcgregor

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 02:14 ΜΜ AEST
Drosera spatulata - Photo (c) landy46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by landy46
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Drosera spatulata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonandalisha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:33 ΠΜ AEST
Comesperma esulifolium - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Comesperma esulifolium, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam44c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:41 ΜΜ AEST
Bellatorias major - Photo (c) Roxanne Lazarus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roxanne Lazarus
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Bellatorias major, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxon1

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:46 ΜΜ AEST
Pterostylis nutans - Photo (c) cskk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Pterostylis nutans, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:28 ΠΜ AEDT
Callicoma serratifolia - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Callicoma serratifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:10 ΜΜ AEST
Geitonoplesium cymosum - Photo (c) Margaret Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Geitonoplesium cymosum, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:02 ΜΜ AEDT
Tabernaemontana pandacaqui - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Tabernaemontana pandacaqui, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:24 ΜΜ AEDT
Pollia crispata - Photo (c) bennybotany85, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bennybotany85
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Pollia crispata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoem22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:28 ΜΜ AEDT
Hibbertia scandens - Photo (c) Tim Hammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Hammer
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Hibbertia scandens, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanael_green

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 05:23 ΜΜ AEDT
Ficus coronata - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Ficus coronata, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reecetaverner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:53 ΜΜ +11
Geitonoplesium cymosum - Photo (c) Margaret Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Geitonoplesium cymosum, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanael_green

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 05:24 ΜΜ AEDT
Tetrastigma nitens - Photo (c) Geoffrey Sinclair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Sinclair
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Tetrastigma nitens, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanael_green

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 05:24 ΜΜ AEDT
Stephania japonica - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Stephania japonica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:29 ΜΜ AEST
Archontophoenix cunninghamiana - Photo (c) Scott W. Gavins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott W. Gavins
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Archontophoenix cunninghamiana, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpyne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:15 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Planted

Tripladenia cunninghamii - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Tripladenia cunninghamii, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:48 ΜΜ AEST
Ipomoea cairica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ AEST
Melaleuca salicina - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Melaleuca salicina, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:34 ΜΜ AEST
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:58 ΜΜ AEST
Ficinia nodosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Ficinia nodosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:59 ΜΜ AEST
Parsonsia straminea - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Parsonsia straminea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelirwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:01 ΜΜ AEST
Cupaniopsis anacardioides - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Cupaniopsis anacardioides, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyjude62

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:17 ΜΜ ACDT
Banksia - Photo (c) Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Γένος Banksia, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyjude62

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:06 ΜΜ ACDT
Banksia - Photo (c) Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη craig-r: Γένος Banksia, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10395