Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:05 AM HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)
Alcimochthes - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Alcimochthes, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη Halcyon smyrnensis

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2011 11:12 AM HKT

Τόπος

塱原 (Google, OSM)
Σμυρναλκυόνη - Photo (c) VarmaX, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ec619771

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:32 PM HKT
Delias pasithoe - Photo (c) Sterling Sheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Delias pasithoe, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b25_lau_ching_nga

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 05:38 PM HKT

Τόπος

香港川龍 (Google, OSM)

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA和OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Phycosoma digitula - Photo (c) Qianle Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Phycosoma digitula, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terinaho

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 06:09 PM UTC
Platnickina - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Platnickina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piggyteammate

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 09:19 PM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Phycosoma - Photo (c) Tom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Phycosoma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terinaho

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:53 PM UTC
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:00 AM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)
Coleosoma - Photo (c) Naufal Urfi Dhiya'ulhaq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Coleosoma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklam0104

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 03:55 PM CST
Platnickina - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Platnickina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollythefrog

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:57 PM HKT
Hadrotarsinae - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Υποοικογένεια Hadrotarsinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 09:52 AM HKT
Steatoda nigrimaculata - Photo (c) Naufal Urfi Dhiya'ulhaq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Steatoda nigrimaculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:00 PM HKT
Faiditus - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Faiditus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollythefrog

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:10 PM HKT

Τόπος

香港林村 (Google, OSM)
Araneidae - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamavt

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:44 PM HKT
Steatoda cingulata - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Steatoda cingulata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wai2

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 04:02 PM HKT
Steatoda erigoniformis - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Steatoda erigoniformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terinaho

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 05:44 PM UTC
Gea - Photo (c) Marc AuMarc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Gea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:30 PM HKT
Argyrodes - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Argyrodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiders1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021

Τόπος

Cape Collinson (Google, OSM)
Phycosoma digitula - Photo (c) Qianle Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Phycosoma digitula, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiders1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:58 PM HKT

Τόπος

Cape Collinson (Google, OSM)
Dipoena turriceps - Photo (c) aero bird, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Dipoena turriceps, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:55 PM HKT
Phycosoma - Photo (c) Tom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Phycosoma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:55 PM HKT
Gea - Photo (c) Marc AuMarc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Gea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:55 PM HKT
Phycosoma digitula - Photo (c) Qianle Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Phycosoma digitula, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη Alcedo atthis

Παρατηρητής

oscarho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:23 AM HKT

Τόπος

Nam Sang Wai (Google, OSM)
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:46 AM HKT
Oecophylla smaragdina - Photo (c) Lily Kumpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Oecophylla smaragdina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oneeighty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2017

Τόπος

Tai Po, HK (Google, OSM)
Chikunia - Photo (c) hokoonwong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Chikunia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:13 PM HKT
Entomogramma fautrix - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Entomogramma fautrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετροειδή Υπεροικογένεια Geometroidea

Παρατηρητής

setsuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:22 AM HKT
Acropteris ciniferaria - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Acropteris ciniferaria, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricochan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:49 AM UTC
Poltys - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Γένος Poltys, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 05:58 PM HKT
Tylorida ventralis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Tylorida ventralis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 11:46 AM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)
Phintelloides versicolor - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmophasis: Phintelloides versicolor, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 28653