Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 10:39 ΜΜ UTC
Kukulcania hibernalis - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Kukulcania hibernalis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianmarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 04:42 ΜΜ UTC
Bromus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Γένος Bromus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 03:13 ΜΜ CDT
Alydus pilosulus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Alydus pilosulus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 03:02 ΜΜ CDT
Digitonthophagus gazella - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Digitonthophagus gazella, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

potterswasp

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 12:39 ΜΜ CDT
Helicidae - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Οικογένεια Helicidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetsuhiko

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 06:02 ΜΜ JST
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

marcrate011101

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 12:47 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found while walking around. Weather is warm and sunny. Most likely a pigeon. Feathers look smooth

Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 11:21 ΠΜ BST

Περιγραφή

Present with great black-backed gulls and herring gulls.

Μελανόγλαρος - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

wildhope

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 04:18 ΜΜ BST

Τόπος

London SE1, UK (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Παρατηρητής

pnosbloom

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 03:54 ΜΜ CEST
Σταχτόχηνα - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη corvidaecaws: Σταχτόχηνα (Anser anser)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10