Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattunitis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:07 ΠΜ PST

Περιγραφή

Check later

Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattunitis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:08 ΠΜ PST
Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 03:46 ΜΜ PST
Collybia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Collybia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

Spore deposit white. Odor farinaceous. Cap 6 - 16 mm across, hygrophanous, not viscid. Stipe 2.2 - 4.8 cm long x 1 - 4 mm thick, no bulb at stipe base, not viscid. Gills not marginate. Basidia four-spored, 25 x 8 - 9.8 µm. Growing on Pinus contorta needles. Spores oval with isolated warts up to 0.6 µm high.
Initially thought it might be a type of Mycena, but then I saw the warted spores! Very unusual!

Sagaranella tylicolor - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Sagaranella tylicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 03:20 ΜΜ PST
Clitocybe - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Clitocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan_gates_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 04:25 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing on a living prunus sp. Fairly tough stipe

Mycena galericulata - Photo (c) deerwatcher22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by deerwatcher22
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Mycena galericulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:31 ΜΜ PST
Cortinarius camphoratus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Cortinarius camphoratus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:45 ΠΜ PST
Myochromella - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Myochromella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:19 ΠΜ PST
Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:38 ΜΜ PST
Hebeloma - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Hebeloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:42 ΜΜ PST
Hebeloma - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Hebeloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:28 ΜΜ PST
Rhodocollybia - Photo (c) Josh Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Walker
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Rhodocollybia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:50 ΜΜ PST
Cortinarius seidliae - Photo (c) yellowblazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by yellowblazer
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Cortinarius seidliae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:31 ΜΜ PST
Cortinarius lucorum - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Cortinarius lucorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:23 ΠΜ PST
Cantharellula umbonata - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Cantharellula umbonata, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:41 ΠΜ PST

Περιγραφή

sweet smell

Tricholoma - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Tricholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:17 ΜΜ PST
Lyophyllaceae - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Οικογένεια Lyophyllaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

collected. On decaying maple trunk

Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Τάξη Helotiales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:21 ΜΜ PST

Περιγραφή

Emerging almost directly out of riverbank seeping sandstone

Suillus caerulescens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Suillus caerulescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:49 ΠΜ PST
Lentaria - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Lentaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 01:44 ΜΜ UTC

Τόπος

Big Finn Hill Park (Google, OSM)
Ditangium cerasi - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Ditangium cerasi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherdawson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

One of the slimiest mushrooms I have held

2022 burn

Ετικέτες

Hygrophorus eburneus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Hygrophorus eburneus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 12:46 ΜΜ PST
Myochromella - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Myochromella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:32 ΜΜ PST
Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:15 ΜΜ PST
Pseudoomphalina - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Pseudoomphalina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:30 ΜΜ PST
Purpurascentes - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Τμήμα Purpurascentes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:34 ΜΜ PST
Vibratiles - Photo (c) Shannon Adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shannon Adams
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Τμήμα Vibratiles, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:49 ΜΜ PST
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

Minuscule cups growing under the leaf litter, perhaps on twigs? I couldn't quite tell.

Helvella - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Helvella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing with Oregon white oak, in riparian woodland with ash and alder. Fresh ones with faint sour odor, old ones very strong, sour moldy cheese odor. Hysterangium?

Hysterangium - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη corndog: Γένος Hysterangium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8922