Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 07:09 PM HST
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

No flowers but gronovii seems the only one that would occur here that looks like this.

Cuscuta - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2012

Τόπος

Wolf Road Prairie (Google, OSM)
Cuscuta coryli - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta coryli, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayloops

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abiraamselvakumar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 06:39 PM EDT
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbpayne

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Cuscuta - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbpayne

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Cuscuta - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirley136

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 03:23 PM EDT

Περιγραφή

Orange stems, grows on Decodon verticellata.

Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

putric

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:18 AM EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:18 PM EDT
Cornus amomum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cornus amomum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:40 PM EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:13 PM EDT
Schizachyrium scoparium - Photo (c) Ves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Schizachyrium scoparium, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:13 PM EDT
Sorghastrum nutans - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Sorghastrum nutans, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:05 PM EDT
Smilax herbacea - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Smilax herbacea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greigneva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 06:12 PM EDT
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:24 PM EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:14 AM EDT

Περιγραφή

Aegopodium podagraria - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Aegopodium podagraria, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 12:01 PM EDT

Περιγραφή

Echinochloa muricata - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Echinochloa muricata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshmaiden

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 11:44 AM CDT
Cuscuta coryli - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta coryli, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleenreilly

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:28 PM UTC
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:11 PM EDT
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkillin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 03:28 PM EDT
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 12:48 PM EDT

Περιγραφή

glabrous all around

Salix discolor - Photo (c) Andrew Minielly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Salix discolor, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:26 AM EDT
Salix bebbiana - Photo (c) Serguei Ponomarenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Salix bebbiana, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:21 AM EDT
Lycopus americanus - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Lycopus americanus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:13 PM EDT
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:11 AM EDT

Περιγραφή

6-25-21 - 1

Galium palustre - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Galium palustre, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:11 AM EDT

Τόπος

Prince, ON, Canada (Google, OSM)
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 01:18 PM EDT
Vaccinium macrocarpon - Photo (c) Todd Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Vaccinium macrocarpon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amglee

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 01:08 PM EDT
Cuscuta gronovii - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coreyburt: Cuscuta gronovii, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 711