Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

natmcc110

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 09:18 ΠΜ EDT
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

hommedeterre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 06:26 ΜΜ EDT

Τόπος

heritage island (Google, OSM)
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_herrera

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:50 ΠΜ EDT
Araneinae - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Υποοικογένεια Araneinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

achang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2018 09:04 ΠΜ EST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

reedm13

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:12 ΜΜ EDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jn777

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 08:23 ΠΜ EDT
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

that_bug_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:04 ΜΜ EDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenea

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 07:03 ΜΜ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenea

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:46 ΜΜ EDT
Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:50 ΜΜ EDT
Zizania aquatica - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Zizania aquatica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

that_bug_guy

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:27 ΜΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 01:10 ΜΜ PDT
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 11:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Preying on Masked Bee/Hylaeus (https://www.inaturalist.org/observations/175010591)

Taracticus octopunctatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Taracticus octopunctatus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 11:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Preyed upon by Taracticus octopunctatus (https://www.inaturalist.org/observations/175010589)

Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

marekn

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Lubinicko, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

Pseudosmuklik szparagowiec
zwany też :
Pseudosmuklik szścioplamek

Lasioglossum sexnotatum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Lasioglossum sexnotatum, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenea

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 01:47 ΜΜ EDT
Boletus variipes - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Boletus variipes, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Περιγραφή

This cheetah was nervously at its kill until a lion snuck up and chased it off. See http://www.inaturalist.org/observations/1731607.

Acinonyx jubatus jubatus - Photo (c) Irene Domhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irene Domhoff
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Acinonyx jubatus ssp. jubatus, Ένα μέλος του Γατόπαρδος (Acinonyx jubatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 04:14 ΜΜ CDT

Τόπος

Longview, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Guthrie Park
Longview, TX

Burnsius communis - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Burnsius communis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenea

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 07:18 ΜΜ EDT
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:40 ΜΜ EDT
Hemerocallis fulva - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Hemerocallis fulva, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenea

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 03:32 ΜΜ EDT
Callosamia angulifera - Photo (c) Diane P. Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Diane P. Brooks
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Callosamia angulifera, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:45 ΠΜ EDT
Neotibicen tibicen - Photo (c) Eric Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Williams
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Neotibicen tibicen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:01 ΠΜ EDT
Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:54 ΠΜ EDT
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:58 ΠΜ EDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:22 ΠΜ EDT
Tetraopes tetrophthalmus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Tetraopes tetrophthalmus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:11 ΠΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldeagle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:02 ΜΜ CDT
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiju_dino10

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 05:39 ΜΜ EDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη copasetikncool: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 183