Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanachten

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 08:24 ΠΜ NZDT

Τόπος

Ashburton (Google, OSM)

Περιγραφή

Found near birch trees

Russula nitida - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Russula nitida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faye444

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:17 ΜΜ NZDT
Panaeolus foenisecii - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Panaeolus foenisecii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faye444

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:22 ΜΜ NZDT
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miller_sm04

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 06:12 ΜΜ NZDT
Candolleomyces - Photo (c) Dustin Dodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustin Dodson
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Candolleomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrijonker

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Yellow gills.
At the base of dead wood

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 06:00 ΜΜ NZDT
Pseudomerulius curtisii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Pseudomerulius curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:42 ΜΜ NZDT
Amanita taiepa - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Amanita taiepa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Lactarius novae-zelandiae - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Lactarius novae-zelandiae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:22 ΜΜ NZDT
Cuphophyllus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Cuphophyllus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:17 ΜΜ NZDT
Xerocomus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Xerocomus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:01 ΜΜ NZDT
Tricholomopsis scabra - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Tricholomopsis scabra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

accidentially broke the long buried stipe

Tricholomataceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Οικογένεια Tricholomataceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:14 ΜΜ NZDT
Cortinarius castoreus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Cortinarius castoreus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:51 ΜΜ NZDT
Amanita nigrescens - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Amanita nigrescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo2302

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 07:03 ΜΜ NZDT
Austroboletus niveus - Photo (c) Richard Nichol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Nichol
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Austroboletus niveus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:00 ΜΜ NZDT
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi_q

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 05:05 ΜΜ NZDT
Dacrymyces - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Dacrymyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος Ο Ορειάδης (Marasmius oreades)

Παρατηρητής

nicolawegmayr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:55 ΠΜ NZDT
Μαράσμιος Ο Ορειάδης - Photo (c) Giorgio Bardelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giorgio Bardelli
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Μαράσμιος Ο Ορειάδης (Marasmius oreades)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidanderson

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 06:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Corfe Reserve.

Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui66

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:07 ΜΜ NZDT
Amanita pekeoides - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Leon Billows
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Amanita pekeoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui66

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Not sure!

Lacrymaria asperospora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Lacrymaria asperospora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidanderson

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looks good enough to eat.

Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:35 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On Choisya ternata

Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanachten

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:26 ΜΜ NZDT

Τόπος

Ashburton (Google, OSM)

Περιγραφή

Found a under an ash tree

Russula amoenolens - Photo (c) David Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by David Whyte
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Russula amoenolens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siobhan5

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:02 ΠΜ NZDT
Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aucklandgnome

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:13 ΜΜ NZDT
Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airspore

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 03:12 ΜΜ NZDT
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Coprinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmegerman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Dunedin, NZ-OT, NZ (Google, OSM)
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Coprinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmegerman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Dunedin, NZ-OT, NZ (Google, OSM)
Xerocomellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Xerocomellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:06 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

cap diam about 30mm

Cantharellus wellingtonensis - Photo (c) dpbv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Cantharellus wellingtonensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 112207