Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolamh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 08:11 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I think common ink cap but need to check

Micacei - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τμήμα Micacei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Thank you @cbeem and Ange for showing me this.

Μορχέλα - Photo (c) chickenofthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristymb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 06:43 ΜΜ NZDT
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgemartin71
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristymb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:22 ΜΜ NZDT
Neolentinus lepideus - Photo (c) Adam Arendell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Arendell
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Neolentinus lepideus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristymb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 06:24 ΜΜ NZDT
Amanita junquillea - Photo (c) Than Van Nispen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Than Van Nispen
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Amanita junquillea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:44 ΠΜ NZDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristymb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 07:23 ΜΜ NZDT
Laccaria - Photo (c) cassymcc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cassymcc
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayathegorilla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 01:56 ΜΜ NZST
Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

memopob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023

Τόπος

Mt Arthur track (Google, OSM)

Περιγραφή

Vegetable caterpillar

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyallan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 06:48 ΠΜ NZDT
Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 09:31 ΠΜ NZDT
Agrocybe putaminum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Agrocybe putaminum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:25 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing under a small Kanuka tree. Found when undergrowth was removed. Up to about 20 mm across.

Descomyces - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Descomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annahallissey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 05:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found in close proximity to the other one, but just this one looked to be infected by the mould

Hypomyces - Photo (c) Keara R. Giannotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keara R. Giannotti
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Hypomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annahallissey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 05:37 ΜΜ NZDT
Boletus semigastroideus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Boletus semigastroideus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

synch_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 09:55 ΠΜ NZDT
Chaetocalathus cocciformis - Photo (c) Petra Gloyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Gloyn
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Chaetocalathus cocciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

synch_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:16 ΠΜ NZDT
Gibellula - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Gibellula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annahallissey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 05:37 ΜΜ NZDT
Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Scutellinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsingers

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 01:58 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on dead willow wood

Pleurotus purpureo-olivaceus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Pleurotus purpureo-olivaceus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corokid

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:40 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Fungi on Red Beech Station Creek Maruia Tasman

Pleurotus purpureo-olivaceus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Pleurotus purpureo-olivaceus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chichib

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 06:51 ΜΜ NZDT
Austropuccinia psidii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Austropuccinia psidii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlanglands

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 06:44 ΜΜ NZDT
Agrocybe pediades - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Agrocybe pediades, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abnatural

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 08:34 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Bealey Chasm walk

Lichenomphalia - Photo (c) Jeffrey Lee (he/him/his), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeffrey Lee (he/him/his)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Lichenomphalia, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 09:23 ΠΜ NZDT
Cyathus striatus - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflethefluffle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:16 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On common groundsel.

Puccinia lagenophorae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Puccinia lagenophorae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflethefluffle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:16 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

White stuff on common groundsel.

Pustula senecionis - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Pustula senecionis, Ένα μέλος του Ωομύκητες (Συνομοταξία Oomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trufflethefluffle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:18 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On petty spurge.

Melampsora euphorbiae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Melampsora euphorbiae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturepaparazzi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 01:34 ΜΜ NZDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 11:57 ΠΜ NZDT
Amanita - Photo (c) illypinot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:28 ΜΜ NZDT
Geoglossaceae - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Οικογένεια Geoglossaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeliogomez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:59 ΜΜ NZDT
Agrocybe putaminum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Agrocybe putaminum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 137310