Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcksamson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:16 PM +13

Περιγραφή

Found growing in potting mix that Grisilina lucida (kapuka) was growing in.
Unsure if the little brown ones are the same species

Psilocybe - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Psilocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angulospora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:40 PM NZDT
Pluteus readiarum - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Pluteus readiarum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brickhill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:18 AM NZDT
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:33 PM +13

Περιγραφή

Stalks present but difficult to photograph, visible in photos 2-4

Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Helotiales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:41 PM +13
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:28 AM NZDT
Agrocybe praecox - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Agrocybe praecox, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:42 PM +13

Περιγραφή

9cm tall. Growing through soil & rocks. A bit old

Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:35 PM +13

Περιγραφή

Photos taken 9 days apart.

Calocera - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:22 PM +13
Stemonitopsis typhina - Photo (c) pamjanszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Stemonitopsis typhina, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnalor

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:22 PM NZST

Περιγραφή

Mushrooms

Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 03:08 PM NZDT

Περιγραφή

Under redwoods.

Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bihnz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:30 AM +13
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Flammulina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:24 PM NZDT

Περιγραφή

A strange looking growth of a Clematis paniculata. A mutation?

Puccinia otagensis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Puccinia otagensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridget_h

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:56 AM +13
Plectania rhytidia - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Plectania rhytidia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:19 PM NZDT

Τόπος

Murupara (Google, OSM)
Suillus luteus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Suillus luteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricklam2

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:23 PM NZST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryvesie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:59 PM NZDT

Ετικέτες

Ramularia rubella - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Ramularia rubella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hngamoki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:02 PM NZDT
Cyclocybe parasitica - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Cyclocybe parasitica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucemckinlay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:20 PM NZDT

Τόπος

Haast, New Zealand (Google, OSM)
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Υποσυνομοταξία Agaricomycotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:57 AM NZDT
Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:24 AM NZDT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhykoro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:27 AM +12

Τόπος

Savusavu, Fiji (Google, OSM)
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Υποσυνομοταξία Agaricomycotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017 07:35 AM PST
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haig_bishop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:17 PM NZDT

Περιγραφή

has been removed from substrate in 1st image

Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Scutellinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

benteele

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 08:01 PM +13
Μορχέλα - Photo (c) Richard Tehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adventures_with_emilie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:26 PM NZDT

Περιγραφή

Te Araroa: Ohinetonga Scenic Reserve

Disseminati - Photo (c) geliz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τμήμα Disseminati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:04 PM NZDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:39 PM NZDT

Περιγραφή

Was under wood

Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:36 PM NZDT

Περιγραφή

Under wood

Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:12 PM NZDT
Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cooperj: Auricularia cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 74475