Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:38 ΠΜ CAT
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemiec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:32 ΠΜ SAST
Ceriagrion glabrum - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Ceriagrion glabrum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:30 ΠΜ SAST
Anas erythrorhyncha - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Anas erythrorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:30 ΠΜ SAST
Aepyceros melampus melampus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Aepyceros melampus ssp. melampus, Ένα μέλος του Ιμπάλα (Aepyceros melampus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfekas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:45 ΠΜ SAST
Ispidina picta natalensis - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Ispidina picta ssp. natalensis, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:30 ΠΜ SAST
Mycteria ibis - Photo (c) nic0suave1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nic0suave1
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Mycteria ibis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemiec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:31 ΠΜ SAST
Orthetrum caffrum - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Orthetrum caffrum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

martinerobinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:40 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Agama atra - Photo (c) jeffreymichaelg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jeffreymichaelg
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Agama atra, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:31 ΠΜ SAST
Leptoptilos crumenifer - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Leptoptilos crumenifer, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:30 ΠΜ SAST
Charadrius tricollaris tricollaris - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Charadrius tricollaris ssp. tricollaris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmonica748

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:48 ΠΜ SAST
Milvus migrans parasitus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Milvus migrans ssp. parasitus, Ένα μέλος του Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

jadestock71

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:25 ΠΜ CAT
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ani_brand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:37 ΜΜ SAST
Hycleus oculatus - Photo (c) Daryl de Beer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl de Beer
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Hycleus oculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

annemiec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:21 ΠΜ SAST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemiec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:23 ΠΜ SAST
Ploceus capensis - Photo (c) Martin Heigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Ploceus capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Περιγραφή

Does this count? (Fossilized Dino Tracks)


Dinosauria - Photo (c) Bryan Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Ομοταξία Dinosauria, Ένα μέλος του Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:49 ΜΜ SAST
Asota speciosa - Photo (c) yakovlev.alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Asota speciosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:23 ΠΜ SAST
Promerops cafer - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Promerops cafer, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2009 06:25 ΜΜ SAST
Amauris ochlea ochlea - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Amauris ochlea ssp. ochlea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liezelb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:15 ΜΜ SAST
Anthia decemguttata - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Anthia decemguttata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharndrecoutriers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 06:27 ΜΜ SAST
Plectropterus gambensis niger - Photo (c) Fiona Hellmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fiona Hellmann
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Plectropterus gambensis ssp. niger, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seasearch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

dead, reported by a member of the public.

Arctocephalus pusillus pusillus - Photo (c) Helen Badenhorst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helen Badenhorst
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Arctocephalus pusillus ssp. pusillus, Ένα μέλος του Καφέ Γουνοφόρα Φώκια (Arctocephalus pusillus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:46 ΜΜ SAST
Sclerophrys capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Sclerophrys capensis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:45 ΜΜ SAST
Protea cynaroides - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:53 ΜΜ SAST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 06:12 ΠΜ CAT
Oryx gazella gazella - Photo (c) Mick Drews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mick Drews
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Oryx gazella ssp. gazella, Ένα μέλος του Νότιος Όρυξ (Oryx gazella)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:06 ΠΜ SAST
Camaroptera brachyura brachyura - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Camaroptera brachyura ssp. brachyura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyegoing

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 11:07 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow-nosed Albatross came right up to the boat.

Thalassarche - Photo (c) Andrew Barclay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Γένος Thalassarche, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepgasol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2011 03:28 ΜΜ CET
Thalassarche - Photo (c) Andrew Barclay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Γένος Thalassarche, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilmarinel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 01:14 ΜΜ SAST
Thalassarche chlororhynchos - Photo (c) KristenM, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KristenM
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Thalassarche chlororhynchos, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 348235