Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcusmelck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 09:58 AM SAST
Protea cynaroides - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwelz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:33 PM SAST

Περιγραφή

no apparent injury

Streptopelia semitorquata - Photo (c) Igmar Grewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Igmar Grewar
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 10:13 AM SAST
Orthetrum trinacria - Photo (c) Greg Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Orthetrum trinacria, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannesmatth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:58 PM SAST
Hypolimnas misippus - Photo (c) Ian N. White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian N. White
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:17 AM SAST
Coeliades forestan - Photo (c) dougbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dougbell
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Coeliades forestan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:52 AM SAST
Acraea esebria - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Acraea esebria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:59 AM SAST

Τόπος

Overock Molweni (Google, OSM)
Charaxes brutus natalensis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Charaxes brutus ssp. natalensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john3329

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 10:19 AM SAST
Stigmochelys pardalis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Stigmochelys pardalis, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:04 AM SAST
Charaxes candiope - Photo (c) Markus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Charaxes candiope, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:45 AM SAST
Precis archesia archesia - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Precis archesia ssp. archesia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anders_wiig_nielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 08:12 PM SAST
Oreotragus oreotragus oreotragus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Oreotragus oreotragus ssp. oreotragus, Ένα μέλος του Κοινός Ωραιότραγος (Oreotragus oreotragus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfbrett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 07:03 PM SAST
Nectarinia famosa - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Nectarinia famosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

mfbrett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 10:27 AM SAST

Τόπος

Gansbaai (Google, OSM)
Agama atra - Photo (c) jeffreymichaelg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jeffreymichaelg
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Agama atra, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_sean

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 04:33 PM SAST
Trachylepis varia - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Trachylepis varia, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveball

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:51 PM SAST
Precis octavia sesamus - Photo (c) Riaan Marais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riaan Marais
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Precis octavia ssp. sesamus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Latrodectus geometricus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Latrodectus geometricus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Latrodectus geometricus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveball

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 09:17 AM SAST
Junonia orithya madagascariensis - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Junonia orithya ssp. madagascariensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveball

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 09:25 AM SAST
Trithemis - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Γένος Trithemis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcusmelck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:10 AM SAST
Palystes - Photo (c) Martina Hölzl, Littlewood Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martina Hölzl, Littlewood Wildlife Photography
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Γένος Palystes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callumevans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 05:41 PM SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Charadrius marginatus marginatus - Photo (c) gerhardd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Charadrius marginatus ssp. marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2015

Περιγραφή

Sandpiper


Charadrius marginatus marginatus - Photo (c) gerhardd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Charadrius marginatus ssp. marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:42 PM SAST
Papio ursinus ursinus - Photo (c) Callum Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Callum Evans
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Papio ursinus ssp. ursinus, Ένα μέλος του Μπαμπουίνος Τσάκμα (Papio ursinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:31 PM SAST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott King
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:27 PM SAST
Motacilla capensis capensis - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Motacilla capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Σουσουράδες (Γένος Motacilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:22 PM SAST
Spheniscus demersus - Photo (c) renehodges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Spheniscus demersus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:10 PM SAST
Haematopus moquini - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Haematopus moquini, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:35 PM SAST
Onychognathus morio morio - Photo (c) Tristan Scholze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tristan Scholze
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Onychognathus morio ssp. morio, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaithie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:29 PM SAST
Larus dominicanus vetula - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη colin25: Larus dominicanus ssp. vetula, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 280002