Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreytcallaghan

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 07:52 ΠΜ EDT
Micropterus dolomieu - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Micropterus dolomieu, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua1318

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 07:31 ΜΜ CDT
Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua1318

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 05:29 ΜΜ EDT
Perca flavescens - Photo (c) mayessj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mayessj
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Perca flavescens, Ένα μέλος του Πέρκα (Γένος Perca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:51 ΜΜ CDT
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 02:06 ΜΜ CDT
Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodeo2007

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:23 ΜΜ EDT
Bagre marinus - Photo (c) Zach Hawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Zach Hawn
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Bagre marinus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hambell

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 08:32 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On fly

Ctenopharyngodon idella - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Ctenopharyngodon idella, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_b_os

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 05:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Red parrot cichlid obviously released from pet trade

Amphilophus citrinellus × Vieja melanurus - Photo (c) casmium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amphilophus citrinellus × Vieja melanurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistnatalie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 05:55 ΜΜ +03

Τόπος

Брянск (Google, OSM)
Amphilophus citrinellus × Vieja melanurus - Photo (c) casmium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amphilophus citrinellus × Vieja melanurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species_spotlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Somebody released their pet hybrid

Amphilophus citrinellus × Vieja melanurus - Photo (c) casmium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amphilophus citrinellus × Vieja melanurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Esox niger

Παρατηρητής

symphylan

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019

Τόπος

Greenwood, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught and released.

Esox niger - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Esox niger, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 8, 2023
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

wendy663

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:55 ΜΜ EDT
Γεωσκώληκας - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianbohn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 06:26 ΜΜ HST
Σκαρίδες - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnelson87

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:15 ΠΜ CDT

Τόπος

Hartford, IL, USA (Google, OSM)
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrenhar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2018 05:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

Caught and released by a student

Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 05:50 ΜΜ CST
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah314

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 02:12 ΜΜ UTC

Τόπος

Karnak, IL, US (Google, OSM)
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friendofnature2

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2011 06:37 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Threw it back in the lake. Did not know what it was at the time.

Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:08 ΜΜ CDT

Τόπος

Haworth (Google, OSM)
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhochadel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 02:56 ΜΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 11:53 ΠΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cutebugsroy

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 09:01 ΠΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 08:24 ΜΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenhugstrees

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 06:38 ΜΜ HST
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 10:10 ΠΜ CDT
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ysseldyk

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 04:22 ΜΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) 
J.M.M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 3, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah314

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 02:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Karnak, IL, US (Google, OSM)
Mylopharyngodon piceus - Photo (c) Hannah Holmquist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hannah Holmquist
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Mylopharyngodon piceus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jessiem84

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:19 ΠΜ EDT
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleegeo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 07:45 ΜΜ EDT
Ameiurus - Photo (c) Robin Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Irizarry
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Γένος Ameiurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estep

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 06:11 ΠΜ PST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)
Morone mississippiensis - Photo (c) Noah Daun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Daun
Η ταυτότητα του χρήστη cocokitty: Morone mississippiensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6871