Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbraunreiter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Along the edge of a sphagnum seep in a dry oak-white pine forest

Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapmantl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapmantl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 12:20 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapmantl

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 09:35 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapmantl

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 10:08 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapmantl

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 10:11 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnoah27

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 09:49 AM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goedekers22

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Lithobates sylvaticus - Photo (c) ricmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coaneshawn: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9