Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μαρμοσέτα (Callithrix jacchus)

Παρατηρητής

mauricio_choinski

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:35 ΜΜ -03
Κοινή Μαρμοσέτα - Photo (c) Rum Bucolic Ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Κοινή Μαρμοσέτα (Callithrix jacchus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόωτη Μαρμοσέτα (Callithrix penicillata)

Παρατηρητής

donissgur

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 03:28 ΜΜ -03
Μαυρόωτη Μαρμοσέτα - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Μαυρόωτη Μαρμοσέτα (Callithrix penicillata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilopachecocordeiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:07 ΜΜ -03
Caligo - Photo (c) Helio Lourencini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helio Lourencini
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Γένος Caligo, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabricio_reis_costa

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:41 ΜΜ -03
Chloroceryle amazona - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsilva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2012

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Fluvicola nengeta - Photo (c) Viviane Fonseca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Fluvicola nengeta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabricio_reis_costa

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 04:58 ΜΜ -03
Sporophila caerulescens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Sporophila caerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabricio_reis_costa

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:11 ΜΜ -03
Euphonia chlorotica - Photo (c) Egon Fink, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Euphonia chlorotica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Καπουτσίνος (Sapajus nigritus)

Παρατηρητής

leopivovar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Μαύρος Καπουτσίνος - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Μαύρος Καπουτσίνος (Sapajus nigritus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopivovar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 10:33 ΠΜ -03
Aramides saracura - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Aramides saracura, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopivovar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 05:21 ΠΜ -03
Νοτιοαμερικάνικο Κοάτι - Photo (c) Luiz Carlos Ramassotti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luiz Carlos Ramassotti
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Νοτιοαμερικάνικο Κοάτι (Nasua nasua)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kelsilva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsilva

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:11 ΠΜ -03
Cacicus haemorrhous - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Cacicus haemorrhous, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:00 ΠΜ -03
Tangara cyanocephala - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Tangara cyanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:21 ΠΜ -03
Tangara seledon - Photo (c) Marcio Fontana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcio Fontana
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Tangara seledon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:21 ΠΜ -03
Chlorophanes spiza - Photo (c) Eduardo Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Chlorophanes spiza, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:25 ΠΜ -03
Tachyphonus coronatus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Tachyphonus coronatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:03 ΠΜ -03
Aramides saracura - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Aramides saracura, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:30 ΜΜ -03
Ramphocelus bresilius - Photo (c) Marinês Eiterer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marinês Eiterer
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Ramphocelus bresilius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:19 ΠΜ -03
Pyrrhura frontalis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Pyrrhura frontalis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Pteroglossus bailloni - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Pteroglossus bailloni, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonsandro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:00 ΠΜ -03
Celeus flavescens - Photo (c) Mariano Ordoñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Ordoñez
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Celeus flavescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:52 ΠΜ -03

Περιγραφή

To the right

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:53 ΠΜ -03
Vanellus chilensis - Photo (c) Nicolas Mazzini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Mazzini
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 07:03 ΠΜ -03
Patagioenas picazuro - Photo (c) Deyvson Moutinho Caliman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Deyvson Moutinho Caliman
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Patagioenas picazuro, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kauanalves

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:14 ΜΜ -03

Τόπος

Itanhaém (Google, OSM)
Vanellus chilensis - Photo (c) Nicolas Mazzini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Mazzini
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 06:48 ΠΜ -03
Dacnis cayana - Photo (c) Hudson Martins Soares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hudson Martins Soares
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Dacnis cayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 06:58 ΠΜ -03
Stilpnia cayana - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Stilpnia cayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosindia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:24 ΜΜ -03
Coereba flaveola - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Coereba flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_everton

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:20 ΠΜ -04
Campephilus melanoleucos - Photo (c) Rogério Gribel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rogério Gribel
Η ταυτότητα του χρήστη cnovaes: Campephilus melanoleucos, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7744