Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney_w

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 11:36 ΠΜ EDT
Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamcaker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 01:35 ΜΜ EST
Tortella tortuosa - Photo (c) Armand Turpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Armand Turpel
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Σύνθετο Tortella tortuosa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryan2018

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 08:43 ΠΜ AWST
Cinnyris ornatus - Photo (c) Mike Hooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Hooper
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Cinnyris ornatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 01:04 ΜΜ CDT
Anarhynchus wilsonia - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Anarhynchus wilsonia, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonoutside

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 03:39 ΜΜ EDT
Anarhynchus wilsonia - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Anarhynchus wilsonia, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2015 09:09 ΠΜ EDT
Anarhynchus wilsonia - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Anarhynchus wilsonia, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecomte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 11:34 ΠΜ CET

Τόπος

Morogoro, Tanzanie (Google, OSM)
Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Icthyophaga vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco20

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 10:02 ΠΜ CDT
Hesperoburhinus bistriatus - Photo (c) Rolando Chavez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rolando Chavez
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Hesperoburhinus bistriatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisetrussler

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 03:01 ΜΜ EDT
Coenagrionidae - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Οικογένεια Coenagrionidae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

sonya_mann

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:55 ΜΜ EDT
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Basar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radimk25

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:20 ΜΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:30 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

radimk25

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:24 ΜΜ EDT
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon981

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:03 ΜΜ EDT
Limenitis arthemis arthemis - Photo (c) Gilles Gonthier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Limenitis arthemis ssp. arthemis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

glennbarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Perhaps on a nest, although the bird did not leave while we were watching to confirm egg or chick.

Παγοβούτι - Photo (c) Liz Osborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liz Osborn
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Παγοβούτι (Gavia immer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennbarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 01:44 ΜΜ EDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennbarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 03:12 ΜΜ EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darryl80

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 07:18 ΜΜ EDT
Pelecinus polyturator - Photo (c) Patrick Hanly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hanly
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Pelecinus polyturator, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinhij

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:23 ΜΜ EDT
Sympetrum obtrusum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Sympetrum obtrusum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staceykp

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:56 ΜΜ EDT
Enallagma - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Γένος Enallagma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygraves

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:46 ΠΜ EDT
Lepidophora lutea - Photo (c) Stephen Barten, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Barten
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Lepidophora lutea, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idragonflylady

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Photo 17-1972 Eastern Forktail

Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave McShaffrey
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beneathgreen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 07:07 ΜΜ CDT

Τόπος

The Outdoor Campus (Google, OSM)
Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave McShaffrey
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

kathy-115

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Damselflies on Fireweed

Ετικέτες

Ζυγόπτερα - Photo (c) davidenesti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

longpointdiscoveryranger

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:07 ΜΜ EDT
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:56 ΜΜ EDT
Lepidophora lutea - Photo (c) Stephen Barten, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Barten
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Lepidophora lutea, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:22 ΜΜ EDT
Sympetrum semicinctum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Sympetrum semicinctum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:30 ΜΜ EDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Libellula luctuosa, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

First time I've seen one here

Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cmcheatle: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33972