Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

stephane131

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:09 PM CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentin162

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:31 AM CEST
Podarcis tiliguerta - Photo (c) Tom Heller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Podarcis tiliguerta, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

alexpttnt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:54 PM CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) theSigmaArts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlyecho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 08:35 AM EEST

Τόπος

Pleumeleuc (Google, OSM)
Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myriamthebault

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 06:32 PM CEST
Lacerta bilineata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:34 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:18 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:22 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:46 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 01:06 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_fassino

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 11:22 AM CEST

Περιγραφή

Esemplare trovato morto

Vipera aspis - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Vipera aspis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinedesmolles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 12:06 PM UTC

Τόπος

Sablons, France (Google, OSM)
Lacerta bilineata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

yo_fayet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 06:38 AM CET
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 05:21 PM CEST
Lacerta bilineata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvaiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 12:48 PM EEST

Περιγραφή

Serpent trouvé dans une maison de retraite, dans l’Anjou, la maison de retraite se trouve entre deux ruisseaux

Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dauchel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 12:50 PM UTC

Τόπος

Grabels, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Crapaud

Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno584

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:37 PM CEST
Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

ebworld

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 12:50 PM EEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

sebastien179

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:43 PM CEST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 04:29 PM UTC
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:24 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:24 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

t_tully

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:31 PM UTC
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

mathilde_g_l_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:02 PM EEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

kikena32

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:53 PM CEST

Τόπος

66360 Py, Francia (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

l_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:22 PM HST

Τόπος

68290 Lauw, France (Google, OSM)
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie352

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:56 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:56 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:03 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

marimeuh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:56 PM EEST

Τόπος

Lyon (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clo_09: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27557