Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco-bs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020
Orthetrum - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Γένος Orthetrum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 12:54 PM CEST
Chalcolestes - Photo (c) igorkonstr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Γένος Chalcolestes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 12:50 PM CEST
Chalcolestes - Photo (c) igorkonstr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Γένος Chalcolestes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 12:45 PM CEST
Chalcolestes - Photo (c) igorkonstr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Γένος Chalcolestes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pippotopolino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 06:53 PM CEST
Agrius convolvuli - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Agrius convolvuli, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

dario175

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:14 AM CEST
Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

pietro2010

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:56 PM EEST
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theworldofpaolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:11 AM SAST
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovannicavo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:46 PM UTC
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriagenovese

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:32 AM CEST
Calopteryx splendens - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Calopteryx splendens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davecast

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:20 PM CEST
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiopileggi

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:09 PM CEST
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreabajardi

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 08:21 PM CEST
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

silviagraziani

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:18 PM EEST
Calopteryx haemorrhoidalis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Calopteryx haemorrhoidalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviagraziani

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:18 PM EEST
Calopteryx haemorrhoidalis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Calopteryx haemorrhoidalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

pietromaiorana

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 08:15 PM CEST
Ischnura genei - Photo (c) Loz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Ischnura genei, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricocaprio

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:42 PM CEST
Anax ephippiger - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Anax ephippiger, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxontherun

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019
Trithemis annulata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Trithemis annulata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenzel_sylvester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:15 PM CEST
Lymantria dispar - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Lymantria dispar, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaaddelfio

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 10:01 PM CEST
Zebeeba falsalis - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Zebeeba falsalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoreggianti

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:13 AM CEST
Pechipogo plumigeralis - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Pechipogo plumigeralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoreggianti

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:53 PM CEST
Dysauxes famula - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Dysauxes famula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfomarliani

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:15 AM CEST
Evergestis sophialis - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Evergestis sophialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snembrini

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:35 AM CEST

Τόπος

Montalbano Jonico (Google, OSM)
Lycaena thersamon - Photo (c) Thijs  Calu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Lycaena thersamon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellagalli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:27 PM CEST
Arctiini - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Φυλή Arctiini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:01 PM BST
Gymnoscelis rufifasciata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Gymnoscelis rufifasciata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:06 AM BST
Timandra comae - Photo (c) missnarjess, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Timandra comae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:07 AM BST
Idaea aversata - Photo (c) Quartl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Idaea aversata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmdonnelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:21 PM CEST
Pyrausta cingulata - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Pyrausta cingulata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marbrus

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 04:07 PM CEST
Hypena obsitalis - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clido: Hypena obsitalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 271