Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 06:20 PM -02
Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2015 01:28 PM -02
Liolaemus nigromaculatus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus nigromaculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015
Alsodes montanus - Photo (c) Charif Tala, Claudio Correa, Felipe Rabanal, Helen Díaz-Páez, Claudio Correa, Andrés Charrier, Antonieta Labra., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Alsodes montanus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Chile (Google, OSM)
Phymaturus loboi - Photo (c) charif_tala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Phymaturus loboi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 06:50 PM -03
Tachymenis chilensis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Tachymenis chilensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017 04:07 PM -03
Microlophus theresioides - Photo (c) Aina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Microlophus theresioides, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 01:30 PM -03
Rhinella spinulosa - Photo (c) Bernardo Segura Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Rhinella spinulosa, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 11:45 AM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Malleco, CL-AR, CL (Google, OSM)
Rhinoderma darwinii - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Rhinoderma darwinii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014
Alsodes tumultuosus - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Alsodes tumultuosus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmora

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 10:51 AM -03
Phyllodactylus gerrhopygus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Phyllodactylus gerrhopygus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2012 12:50 PM -02
Liolaemus schroederi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus schroederi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciagonzlez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 12:07 PM -03

Περιγραφή

Casona la compañía

Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016 01:54 PM -02
Liolaemus cyanogaster - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus cyanogaster, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2012 04:44 PM -04

Τόπος

Sarco (Google, OSM)
Garthia gaudichaudii - Photo (c) Archiverde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Garthia gaudichaudii, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020
Liolaemus jamesi - Photo (c) Doug Taron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus jamesi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

herpetomaps

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2014 11:57 AM -04
Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Pleurodema bufoninum - Photo (c) Claudio Reyes-Olivares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Pleurodema bufoninum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpetomaps

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015
Pristidactylus volcanensis - Photo (c) cristiancuevasbarazarte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Pristidactylus volcanensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Liolaemus fitzgeraldi - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus fitzgeraldi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmontgomery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014
Liolaemus escarchadosi - Photo (c) fiorella_buglione, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus escarchadosi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019
Liolaemus jamesi - Photo (c) Doug Taron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus jamesi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019
Microlophus atacamensis - Photo (c) charif_tala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Microlophus atacamensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019

Περιγραφή

Especie exotica

Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019
Liolaemus nigromaculatus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus nigromaculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019
Liolaemus zapallarensis - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus zapallarensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019
Liolaemus nigroviridis - Photo (c) Pablo Gutiérrez Maier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus nigroviridis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019
Liolaemus leopardinus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Liolaemus leopardinus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019

Περιγραφή

Especie exotica. Observada en comunidad ecologica Peñalolen.

Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mthiel

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2015

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)
Garthia gaudichaudii - Photo (c) Archiverde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claudioreyes-olivares: Garthia gaudichaudii, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31