Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratyeka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe

Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratyeka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

No idea. Approximate location only.

Eriogonum - Photo (c) E. Merkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by E. Merkt
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Eriogonum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratyeka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe

Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riasulinda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:11 ΠΜ PST
Grindelia - Photo (c) BotBln, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Grindelia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riasulinda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:25 ΠΜ PST
Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Gall on valley oak

Cynips conspicuus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Cynips conspicuus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoparium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:32 ΜΜ PDT
Feron parmula - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Feron parmula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:02 ΠΜ PST

Περιγραφή

On valley oak

Feron parmula - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Feron parmula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Leather Oak

Feron parmula - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Feron parmula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhigbie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Quercus douglasii

Feron atrimentum - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Feron atrimentum, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 10:26 ΠΜ PST
Feron atrimentum - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Feron atrimentum, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gslug

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:11 ΜΜ UTC
Acacia - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Acacia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:06 ΠΜ PDT
Καλεντούλα Η Άγρια - Photo (c) ishaip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελιά (Olea europaea)

Παρατηρητής

mwhaley

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Paso Robles (Google, OSM)
Ελιά - Photo (c) Pescalune Photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Ελιά (Olea europaea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdludwick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:22 ΜΜ PDT
Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Pistacia chinensis, Ένα μέλος του Πιστακία (Γένος Pistacia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

jessicaeblack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 07:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Paso Robles (Google, OSM)
Λαντάνα - Photo (c) Kathia Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kathia Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reychwl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 02:37 ΜΜ UTC

Περιγραφή

paso robles, ca
injured and squirming ):

Ammopelmatus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Ammopelmatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:06 ΜΜ PST
Corthylio calendula - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlopez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:04 ΜΜ PST
Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlopez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 01:58 ΜΜ PST
Ramalina leptocarpha - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Ramalina leptocarpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 04:37 ΜΜ PST
Τσουκνίδα Η Καυστική - Photo (c) lcnygard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Τσουκνίδα Η Καυστική (Urtica urens)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 12:44 ΜΜ PST
Cyathus - Photo (c) Chance Brueggemann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chance Brueggemann
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Cyathus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:11 ΠΜ PDT
Γαλατσίδα - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinrosita

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 08:43 ΠΜ PDT
Ulmaceae - Photo (c) Laurie Sheppard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurie Sheppard
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Οικογένεια Ulmaceae, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 04:11 ΜΜ PDT
Γαλατσίδα - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handsomedan

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:04 ΜΜ MST
Calendula officinalis - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Barsakis
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Calendula officinalis, Ένα μέλος του Καλέντουλα (Γένος Calendula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

goicouriat

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 05:00 ΜΜ PDT
Μάντηδες - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbimatuk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 10:27 ΠΜ PDT
Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Pistacia chinensis, Ένα μέλος του Πιστακία (Γένος Pistacia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

missy_roo22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:23 ΠΜ PST
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beverly33

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Leiothlypis ruficapilla - Photo (c) Nancy Christensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Leiothlypis ruficapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8446