Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmartin

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 10:08 AM PDT
Parmeliaceae - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:41 PM PDT
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Hislop
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdawson9229

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:42 AM PDT
Psorothamnus arborescens - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Psorothamnus arborescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdawson9229

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:17 AM PDT
Eriodictyon angustifolium - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Eriodictyon angustifolium, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davespies

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:32 PM PDT
Psorothamnus - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Psorothamnus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 07:09 AM PDT
Ribes cereum - Photo (c) Gail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gail
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Ribes cereum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonanzaking

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:04 AM PDT
Eriodictyon angustifolium - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Eriodictyon angustifolium, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elishasrubin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 12:54 PM PDT
Psorothamnus arborescens - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Psorothamnus arborescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κισσός (Γένος Hedera)

Παρατηρητής

rachfisch

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 05:15 PM PDT
Κισσός - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Κισσός (Γένος Hedera)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrslra

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:37 PM PDT
Trachelospermum jasminoides - Photo (c) 羅忠良, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 羅忠良
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Trachelospermum jasminoides, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clark_zielinski

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 10:26 AM PDT
Pelargonium × hybridum - Photo (c) David Marchan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Marchan
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Pelargonium × hybridum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austincousineau

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:36 PM PDT
Trachelospermum jasminoides - Photo (c) 羅忠良, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 羅忠良
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Trachelospermum jasminoides, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radinis

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2011 11:05 PM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

isidro732

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 10:51 AM CST

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mari1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:45 PM CST
Pittosporum - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Buscemi
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Pittosporum, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoorgirl247

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 08:25 AM PST
Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Pistacia chinensis, Ένα μέλος του Πιστακία (Γένος Pistacia)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

matthewsyvenky

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:23 PM PDT
Πτηνά - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewsyvenky

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 08:19 PM PDT
Arecales - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel van der Post
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Τάξη Arecales, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

eandxoch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:01 PM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sirduckington

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:28 AM MST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 05:19 PM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellahildebrand

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 10:40 PM PDT
Raphanus - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Raphanus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

rangerwild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 02:00 PM HST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 01:31 PM PDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 01:35 PM PDT

Τόπος

Millbrae, CA, USA (Google, OSM)
Λιναρία - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

liangwinnie

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 05:55 PM MST
Rhaphiolepis - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Rhaphiolepis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liangwinnie

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 05:57 PM MST
Schinus molle - Photo (c) Squeezeweasel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Schinus molle, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yhf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:06 PM PDT
Pandalus - Photo (c) Dan Hershman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Γένος Pandalus, Ένα μέλος του Πανταλοειδή (Υπεροικογένεια Pandaloidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

paulo397

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:07 AM PDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα (Γένος Torilis)

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:46 PM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinnew: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5742