Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_mcgowan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Περιγραφή

While doing some gardening in the evening, I startled this young Southern Alligator Lizard, who jumped out from the nearby weeds, and who I managed to corral into a small white bucket to take a few photos. Once it calmed down, I released it back into the area where I had originally caught it. I'd estimate the snout-vent length at 6 - 8 cm, and a total length near 20 cm.

Elgaria multicarinata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Elgaria multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

bhollingsworth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2014 10:58 AM PST

Περιγραφή

We're trying to document the range of this introduced species. This one was slightly further away from the others; this one was found near Spanish Village.

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

bhollingsworth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2014 01:11 PM PST

Περιγραφή

Just north of the zoo entrance, near where the school buses park.

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

bhollingsworth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2014 01:15 PM PST

Περιγραφή

Just north of the zoo entrance, near where the school buses park.

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014
Ensatina eschscholtzii xanthoptica - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Ensatina eschscholtzii ssp. xanthoptica, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014
Sceloporus occidentalis bocourtii - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Sceloporus occidentalis ssp. bocourtii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014
Pseudacris sierra - Photo (c) Natalie McNear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Pseudacris sierra, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Elgaria multicarinata multicarinata - Photo (c) james3, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Elgaria multicarinata ssp. multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Περιγραφή

I seemed to be on Newt duty this evening. I ended up moving about a dozen off a one mile stretch of road. All were California Newts. Here's two of them.

Taricha torosa - Photo (c) Larry Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Taricha torosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john8

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2009 12:00 PM PDT

Περιγραφή

Hiding in leaf litter at Descanso Gardens.

Aspidoscelis tigris - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Aspidoscelis tigris, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2014 11:25 AM PST
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2013 04:22 PM PST
Batrachoseps major - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Batrachoseps major, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2013 07:07 PM PDT
Sauromalus ater - Photo (c) brandon_dietrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Sauromalus ater, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2013 03:19 PM PDT
Sauromalus ater - Photo (c) brandon_dietrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Sauromalus ater, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2009 05:06 PM PDT

Περιγραφή

SDSNH BioBlitz 2009

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2014 07:40 AM PST
Latrodectus geometricus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2014 11:36 AM PST

Περιγραφή

Baby

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2014 12:07 PM PST

Περιγραφή

One of 12 found with @Chrispherp

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Περιγραφή

A baby garter snake :)

Thamnophis hammondii - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Thamnophis hammondii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2014 11:42 AM PST

Περιγραφή

Adult male

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2014
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xantusiahunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2014 04:02 PM PST

Περιγραφή

Juv Under rock

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrispherp: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2014
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21