Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yehuda7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 02:11 PM EST
Physcia stellaris - Photo (c) Teri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teri
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Physcia stellaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:53 PM EST
Σπόγγος - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kerry Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 12:58 PM EST
Xanthoparmelia plittii - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Xanthoparmelia plittii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 01:23 PM EST
Cladonia caespiticia - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia caespiticia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:48 PM EST
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:06 PM EST
Xanthomendoza weberi - Photo (c) Molly Nash Rouzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Molly Nash Rouzie
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Xanthomendoza weberi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 12:37 PM EST
Melanelixia subaurifera - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Melanelixia subaurifera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 12:28 PM EST
Phaeophyscia - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Γένος Phaeophyscia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 12:43 PM EST
Lepraria finkii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Yann Kemper
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Lepraria finkii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 10:27 AM EAT
Sphaerophoraceae - Photo (c) pfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Οικογένεια Sphaerophoraceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 02:29 PM EAT
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:47 AM CDT
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:00 PM CDT

Τόπος

Metropolis, IL, US (Google, OSM)
Ganoderma sessile - Photo (c) vickiedenicola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Ganoderma sessile, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:02 PM EDT

Τόπος

Troy, NY, USA (Google, OSM)
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaellangerman

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:51 AM EDT
Cladonia uncialis - Photo (c) brionnap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brionnap
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia uncialis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebarehandednaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:11 PM EDT
Cladonia rangiferina - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia rangiferina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry216

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:17 AM EDT

Περιγραφή

Steege Hill Nature Preserve.

Cladonia rangiferina - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia rangiferina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:18 PM EDT
Lecanora strobilina - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Lecanora strobilina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbsmouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 06:40 PM EDT
Cladonia rangiferina - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia rangiferina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:30 PM EDT
Lecanora - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Γένος Lecanora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alawdit

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:26 PM EDT
Physciaceae - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Οικογένεια Physciaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:50 PM EDT
Cladonia arbuscula - Photo (c) Torsten Eriksson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Torsten Eriksson
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia arbuscula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:44 AM EDT

Ετικέτες

Lasallia - Photo (c) Tigran Tadevosyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tigran Tadevosyan
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Γένος Lasallia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeelusty

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:55 AM EDT
Umbilicaria mammulata - Photo (c) Paul Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Umbilicaria mammulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kburst89

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:08 PM EDT
Physcia millegrana - Photo (c) Joe Malmisur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Malmisur
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Physcia millegrana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveexplore

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:14 PM EDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellbinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 04:12 PM EDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:25 PM EDT
Cladonia rangiferina - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Cladonia rangiferina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:05 PM EDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:28 PM EDT
Porpidia albocaerulescens - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη chrisperslab: Porpidia albocaerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 117