Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxtweddell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:25 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I've seen nearly 100,000 wildlings but this is my first 5 needle pine

Pinus radiata - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mazer
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Pinus radiata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxtweddell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:25 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I've seen nearly 100,000 wildlings but this is my first 5 needle pine

Pinus - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Υπογένος Pinus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_dj_king

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:24 ΜΜ NZDT

Ετικέτες

Hydrocotyle novae-zeelandiae novae-zeelandiae - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Hydrocotyle novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanmc42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:27 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

SW slope of Wooded Peak, up hill from Coppermine Saddle.

Metrosideros umbellata - Photo (c) Alex Fergus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Fergus
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Metrosideros umbellata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masw

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:55 ΠΜ NZST
Corynelia tropica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Corynelia tropica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 02:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Abundant on coastal dunes

Calamagrostis arenaria - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Calamagrostis arenaria, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)
Wahlenbergia albomarginata olivina - Photo (c) Andy MacDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy MacDonald
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Wahlenbergia albomarginata ssp. olivina, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:26 ΜΜ NZDT
Viola cunninghamii - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Viola cunninghamii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Poa acicularifolia ophitalis - Photo (c) Chris Ecroyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Ecroyd
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Poa acicularifolia ssp. ophitalis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)
Montia racemosa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Montia racemosa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:17 ΜΜ NZDT
Colobanthus - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Γένος Colobanthus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:34 ΜΜ NZDT
Pinus radiata - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mazer
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Pinus radiata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)
Gentianella stellata - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Gentianella stellata, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:12 ΜΜ NZDT
Pittosporum anomalum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Pittosporum anomalum, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)
Wahlenbergia albomarginata olivina - Photo (c) Andy MacDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy MacDonald
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Wahlenbergia albomarginata ssp. olivina, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:33 ΠΜ NZDT
Libertia mooreae - Photo (c) Andy MacDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy MacDonald
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Libertia mooreae, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:12 ΠΜ NZDT
Caladenia chlorostyla - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Caladenia chlorostyla, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 07:56 ΜΜ NZDT
Hydrocotyle novae-zeelandiae montana - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Hydrocotyle novae-zeelandiae var. montana, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah-land-and-sea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 07:23 ΜΜ NZDT
Pseudopanax arboreus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Pseudopanax arboreus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:57 ΜΜ NZDT
Asplenium richardii - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Asplenium richardii, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:21 ΜΜ NZDT
Chiloglottis cornuta - Photo (c) Jenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Chiloglottis cornuta, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:00 ΜΜ NZDT
Corybas hypogaeus - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Corybas hypogaeus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:26 ΜΜ NZDT
Chiloglottis cornuta - Photo (c) Jenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Chiloglottis cornuta, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckykerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:42 ΠΜ NZDT
Urtica sykesii - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Urtica sykesii, Ένα μέλος του Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayurwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 01:40 ΜΜ NZDT
Olearia rani - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Olearia rani, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevia23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:36 ΠΜ NZDT
Hypericum androsaemum - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Hypericum androsaemum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 04:32 ΜΜ NZDT
Acacia melanoxylon - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Acacia melanoxylon, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:35 ΠΜ NZDT
Helichrysum intermedium - Photo (c) michellelambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michellelambert
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Helichrysum intermedium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Δάφνη (Laurus nobilis)

Παρατηρητής

roxy35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:54 ΜΜ NZDT
Κοινή Δάφνη - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Κοινή Δάφνη (Laurus nobilis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:01 ΠΜ NZDT
Notothlaspi australe - Photo (c) Sarah Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη chrise: Notothlaspi australe, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17028